76
55
40
171
64
44
37
145
42
29
17
88
33
26
38
97
24
20
19
63
20
7
3
30
16
7
2
25
12
7
10
29
9
8
9
26
8
10
11
29
8
9
8
25
7
15
15
37
7
6
9
22
5
4
2
11
5
3
2
10
 
โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 20	กรกฎาคม 2560 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย A  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ปัตตานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย A  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ร้อยเอ็ด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย A  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
ส.ปัตตานี  vs  ส.ร้อยเอ็ด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย B  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
ส.กาญจนบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย B  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
ส.กาญจนบุรี  vs  ส.ขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย B  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
ส.เพชรบุรี  vs  ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
ส.ลพบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ลพบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 4  
ส.ชลบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 5  
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 6  
ส.ชลบุรี  vs  ส.ลพบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ส.ฉะเชิงเทรา  vs  ส.เชียงราย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ส.ฉะเชิงเทรา  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ส.เชียงราย  vs  ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.ชุมพร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ส.ชุมพร  vs  ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย A  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
ส.ลพบุรี  vs  ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย A  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
ส.ลพบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย A  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
ส.ตราด  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย B  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ปัตตานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย B  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย B  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
ส.ปัตตานี  vs  ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
ส.พิจิตร  vs  ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
ส.กาญจนบุรี  vs  ส.อุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
ส.พิจิตร  vs  ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 4  
ส.ชลบุรี  vs  ส.อุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 5  
ส.พิจิตร  vs  ส.อุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 6  
ส.ชลบุรี  vs  ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย A  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
ส.แพร่  vs  ส.สุพรรณบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย A  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
ส.แพร่  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย A  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย B  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
ส.เชียงราย  vs  ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย B  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
ส.เชียงราย  vs  ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย B  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
ส.นนทบุรี  vs  ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
ส.จันทบรี  vs  ส.ชุมพร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
ส.ลพบุรี  vs  ส.กาฬสินธุ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
ส.จันทบรี  vs  ส.ลพบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 4  
ส.ชุมพร  vs  ส.กาฬสินธุ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 5  
ส.จันทบรี  vs  ส.กาฬสินธุ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย C  พบกันหมด  คู่ที่ 6  
ส.ชุมพร  vs  ส.ลพบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.20 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 32  
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน -หญิงเดี่ยว SU5  รอบชิงชนะเลิศ
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน -กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs  ส.ชลบุรี 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน -ชายคู่ SU5  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน -พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน -วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ยะลา  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน -คู่ผสม WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน -ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.ชุมพร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.ปทุมธานี  vs  ส.เชียงราย
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.สงขลา  vs  ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.เชียงราย  vs  ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.นครราชสีมา  vs  ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.สงขลา  vs  ส.สุพรรณบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.นครราชสีมา  vs  ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ปทุมธานี 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบชิงชนะเลิศ  
ส.เชียงราย  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49  
ส.ชลบุรี  vs  ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
09:00 เซปักตะกร้อ -พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ปัตตานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
09:00 เซปักตะกร้อ -พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs  ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
09:00 ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
09:00 ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
09:00 วอลเลย์บอล -พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.มุกดาหาร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
09:10 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 33  
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย สาย 2  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3  
ส.ชลบุรี  vs  ส.ยโสธร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:40 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:45 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก  คู่ที่ 50  
ส.นครสวรรค์  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
09:50 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 34  
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครนายก
สนามกีฬาจิระนคร
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด  คู่ที่ 24  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สุโขทัย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
ส.สตูล  vs  ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
10:20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:30 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมองT38  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35  
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล -พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  รอบชิงชนะเลิศ
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล -พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 5คน  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10:30 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก  คู่ที่ 51  
ส.นครปฐม  vs  ส.ปัตตานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
10:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
ส.เชียงราย  vs  ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11:00 โกลบอล -ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ส.สงขลา  vs  ส.สุโขทัย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
ส.สตูล  vs  ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11:15 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52  
ส.หนองคาย  vs  ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
11:30 เซปักตะกร้อ -กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
11:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27  
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุดรธานี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
12.00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.ชลบุรี  vs  ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.เชียงใหม่  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.นนทบุรี  vs  ส.ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.ปัตตานี  vs  ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.อุดรธานี  vs  ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.จันทบรี  vs  ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ส.ชุมพร  vs  ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36  
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
13:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.ชลบุรี  vs  ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.จันทบรี  vs  ส.ชุมพร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14:45 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์