ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นครสวรรค์  vs ส.พัทลุง
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
2 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ระยอง  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาจิระนคร
3 11:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 ส.สุรินทร์  vs ส.สระบุรี
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
4 12:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 ส.นครนายก  vs ส.นครปฐม
สนามกีฬาจิระนคร
5 13.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 ส.ขอนแก่น  vs ส.สมุทรปราการ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
6 14.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 3 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครนายก
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 08:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 08:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 08:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 08:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 08:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตรัง  vs ส.ลำปาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 2  สาย 1 ส.กาญจนบุรี  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตรัง  vs ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 2  สาย 1 ส.ลำปาง  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตรัง  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.นครสวรรค์  vs ส.จันทบรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.จันทบรี  vs ส.ปัตตานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.นครสวรรค์  vs ส.ปัตตานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สุโขทัย  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สุโขทัย  vs ส.สุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ตราด  vs ส.สุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.เพชรบุรี  vs ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 2  สาย 1 ส.อุบลราชธานี  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 2  สาย 1 ส.เพชรบุรี  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สระบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.นนทบุรี  vs ส.กาฬสินธุ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สระบุรี  vs ส.กาฬสินธุ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ตราด 2  vs ส.พิจิตร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ตราด  vs ส.ภูเก็ต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ตราด  vs ส.พิจิตร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.จันทบรี 2  vs ส.ชัยนาท
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 2  สาย 1 ส.สตูล  vs ส.หนองบัวลำภู
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ชัยนาท  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 2  สาย 1 ส.จันทบรี  vs ส.หนองบัวลำภู
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.จันทบรี  vs ส.ชัยนาท
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงราย  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ชลบุรี  vs ส.ยะลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงราย  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.บึงกาฬ  vs ส.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.อุตรดิตถ์  vs ส.ราชบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.บึงกาฬ  vs ส.ราชบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.อุตรดิตถ์ 2  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 2  สาย 1 ส.อ่างทอง  vs ส.อุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.อ่างทอง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 2  สาย 1 ส.อุตรดิตถ์ 2  vs ส.อุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 1 ส.อุตรดิตถ์ 2  vs ส.อ่างทอง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ชัยนาท 2  vs ส.นนทบุรี 3
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ชัยนาท 2  vs ส.บึงกาฬ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ชัยนาท  vs ส.บึงกาฬ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
53 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่1 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ชลบุรี 2  vs ส.สตูล 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ชลบุรี 2  vs ส.เชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่3 คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สตูล 2  vs ส.เชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
56 09.00 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57 09.00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
58 09.10 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
59 09.20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
60 09:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ส.ระยอง  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
62 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ส.ลพบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
63 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 ส.ภูเก็ต  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
64 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 ส.ราชบุรี  vs ส.นครราชสีมา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 ส.แพร่  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
66 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.อุดรธานี 2  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สมุทรสาคร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
68 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สระบุรี  vs ส.สุราษฎร์ธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
69 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สตูล  vs ส.อุดรธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
70 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย A ส.ปทุมธานี  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
71 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย B ส.พระนครศรีอยุธยา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
72 09:00 ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
73 09:00 ยิงปืน - R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
74 09:00 ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
75 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 1 ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
76 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 8  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
77 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 11  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
78 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79 09:00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม. ชาย 34 (pts.)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 6  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
81 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 7  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
82 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
83 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 9  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
84 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 11  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
85 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
86 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
87 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 ม. ชาย S3 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 ม. ชาย S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
89 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 9  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
91 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
92 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
93 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
94 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 4  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
95 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 ม. ชาย SB 5  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
96 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 6  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
97 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 7  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
98 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
99 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 9  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 12  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
101 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 13  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
102 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
103 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
104 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 4  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
105 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
106 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
107 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
108 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S5  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
109 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S6  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
110 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบแรก .None
สนามกีฬาจิระนคร
111 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบแรก .None
สนามกีฬาจิระนคร
112 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบแรก .None
สนามกีฬาจิระนคร
113 09:05 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
114 09:15 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
115 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 ส.นครปฐม  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
116 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 ส.แม่ฮ่องสอน  vs ส.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
117 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 ส.เชียงราย  vs ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
118 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 ส.อุตรดิตถ์  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
119 09:25 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
120 09:30 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
121 09:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
122 09:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
123 09:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
124 09:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
125 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สตูล  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
126 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สงขลา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
127 09:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.เชียงใหม่  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
128 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.ตรัง  vs ส.สระแก้ว
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
129 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย C ส.ปทุมธานี  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
130 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย D ส.นนทบุรี  vs ส.สุราษฎร์ธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
131 09:35 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
132 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 12 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
133 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 11 ส.อุบลราชธานี  vs ส.อุบลราชธานี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
134 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 ส.นครปฐม  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
135 09:45 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
136 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.อุดรธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
137 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
138 09:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
139 10.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 4 ส.นครราชสีมา  vs ส.ปราจีนบุรี
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
140 10.30 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 .None
สนามกีฬาจิระนคร
141 10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
142 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 16 ส.เพชรบุรี  vs ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
143 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 13 ส.อุบลราชธานี  vs ส.ระยอง
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
144 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 14 ส.เชียงราย  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
145 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 15 ส.ภูเก็ต  vs ส.หนองบัวลำภู
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
146 10:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย A ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
147 10:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.สระแก้ว  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
148 10:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.สมุทรสงคราม  vs ส.สระบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
149 10:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.เชียงใหม่  vs ส.อำนาจเจริญ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
150 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบแรก .None  สาย A ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงราย
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
151 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย D ส.ยะลา  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
152 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 ส.นครปฐม  vs ส.กระบี่
สนามกีฬาจิระนคร
153 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 49 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
154 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
155 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 1
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
156 10:10 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
157 10:20 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
158 10:20 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
159 10:20 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
160 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
161 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
162 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
163 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 17 ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
164 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 18 ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
165 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 19 ส.ขอนแก่น  vs ส.เพชรบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
166 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 20 ส.นครนายก  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
167 10:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
168 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 ส.สตูล  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
169 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 ส.ชลบุรี  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
170 10:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
171 10:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
172 10:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
173 10:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174 10:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
175 10:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
176 10:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบแรก .None ส.นครสวรรค์  vs ส.สระบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
177 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.ยะลา  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
178 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.ขอนแก่น 2  vs ส.สุราษฎร์ธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
179 10:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 2 ส.อุดรธานี  vs ส.พิษณุโลก
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
180 10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 2
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 10:35 กรีฑา - 100 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
182 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 21 ส.ราชบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
183 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 22 ส.แม่ฮ่องสอน  vs ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
184 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 23 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
185 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 24 ส.นครนายก  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
186 10:55 กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา T11  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
187 11.00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 3
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
188 11.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 4 ส.ร้อยเอ็ด  vs ส.สุโขทัย
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
189 11:00 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
190 11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
191 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 25 ส.นครนายก  vs ส.กำแพงเพชร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
192 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 26 ส.ขอนแก่น  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
193 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
194 11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.ชลบุรี  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
195 11:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย A ส.สมุทรปราการ  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
196 11:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.สตูล  vs ส.แม่ฮ่องสอน
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
197 11:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.อุบลราชธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
198 11:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.อุบลราชธานี  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
199 11:00 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.จันทบรี  vs ส.สุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
200 11:00 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 1 ส.สุรินทร์  vs ส.ปัตตานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
201 11:00 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.จันทบรี  vs ส.ปัตตานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
202 11:00 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ตรัง  vs ส.สุโขทัย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
203 11:00 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 ส.ตรัง  vs ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
204 11:00 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สุโขทัย  vs ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
205 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.เชียงใหม่  vs ส.ตราด
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
206 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตราด  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
207 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.เชียงใหม่  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
208 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ภูเก็ต  vs ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
209 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.อุบลราชธานี  vs ส.กาฬสินธุ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
210 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ภูเก็ต  vs ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
211 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ยะลา  vs ส.จันทบรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
212 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.บึงกาฬ  vs ส.จันทบรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
213 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ยะลา  vs ส.บึงกาฬ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
214 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงราย  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
215 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.อุตรดิตถ์  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
216 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงราย  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
217 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.สตูล 2  vs ส.ชลบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
218 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.อ่างทอง  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
219 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ชลบุรี  vs ส.อ่างทอง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
220 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.บึงกาฬ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
221 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ชัยนาท  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
222 11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.บึงกาฬ  vs ส.ชัยนาท
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
223 11:05 กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
224 11:10 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
225 11:15 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
226 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 ส.นครสวรรค์  vs ส.นครปฐม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
227 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สงขลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
228 11:20 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
229 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 32 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
230 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 ส.เชียงใหม่  vs ส.ภูเก็ต
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
231 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 31 ส.อุบลราชธานี  vs ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
232 11:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
233 11:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
234 11:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
235 11:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
236 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบแรก .None  สาย A ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
237 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.ยะลา  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
238 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว SU5  พบกันหมด .None ส.สมุทรปราการ  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
239 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบแรก .None ส.นครนายก  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
240 11:30 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.นนทบุรี  vs ส.อุดรธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
241 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบแรก .None ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
242 11:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 4
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
243 11:40 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244 11:40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
245 11:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
246 11:40 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
247 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 ส.เชียงราย  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
248 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 ส.เชียงใหม่  vs ส.เพชรบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
249 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37 ส.แพร่  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
250 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 ส.ราชบุรี 2  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
251 11:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
252 12:00 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
253 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ส.หนองคาย  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
254 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A ส.ปทุมธานี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
255 12:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38 ส.เชียงใหม่  vs ส.นครนายก 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
256 12:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39 ส.นครนายก  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
257 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สมุทรสงคราม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
258 12:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
259 12:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  รอบแรก .None ส.ชลบุรี  vs ส.ชลบุรี 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
260 12:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครสวรรค์
สนามกีฬาจิระนคร
261 12:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 3 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
262 12:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 5
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
263 12:20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
264 12:20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
265 12:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42 ส.เชียงราย  vs ส.อุบลราชธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
266 12:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
267 12:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
268 12:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
269 12:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
270 12:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
271 12:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
272 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ SU5  พบกันหมด .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
273 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่ SU5  พบกันหมด .None ส.ชลบุรี  vs ส.สตูล
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
274 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
275 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สตูล
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
276 12:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสอง .None ส.แม่ฮ่องสอน  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
277 12:30 ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
278 12:30 ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
279 12:40 กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
280 12:40 กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
281 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B ส.ชัยภูมิ  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
282 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ส.ชลบุรี  vs ส.สกลนคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
283 12:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
284 12:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
285 13.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1 ส.พัทลุง  vs ส.เชียงใหม่
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
286 13:00 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
287 13:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
288 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 44 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครปฐม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
289 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 43 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
290 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 45 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ภูเก็ต
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
291 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 46 ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
292 13:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None ส.เชียงใหม่  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
293 13:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None ส.อุบลราชธานี  vs ส.ชุมพร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
294 13:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None ส.แพร่  vs ส.เพชรบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
295 13:00 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.ตรัง  vs ส.จันทบรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
296 13:00 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.สุรินทร์  vs ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
297 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.ตราด  vs ส.ภูเก็ต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
298 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.กาฬสินธุ์  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
299 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.อุตรดิตถ์  vs ส.จันทบรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
300 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.บึงกาฬ  vs ส.เชียงราย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
301 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ชัยนาท 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
302 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.ชลบุรี 2  vs ส.สตูล 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
303 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
304 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
305 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
306 13:00 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
307 13:00 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
308 13:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
309 13:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
310 13:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
311 13:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
312 13:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 .None
สนามกีฬาจิระนคร
313 13:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 6
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
314 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.เชียงใหม่
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
315 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย B ส.สตูล  vs ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
316 13:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
317 13:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
318 13:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
319 13:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
320 13:30 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบแรก .None  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
321 13:30 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบแรก .None  สาย B ส.ชลบุรี  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
322 13:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.นครสวรรค์  vs ส.กาญจนบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
323 13:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.นครราชสีมา  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
324 13:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None ส.นนทบุรี  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
325 13:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เพชรบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
326 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 47 ส.ราชบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
327 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 48 ส.เชียงใหม่  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
328 14.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 2 ส.สระบุรี  vs ส.ชลบุรี
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
329 14:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
330 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 ส.แพร่ 2  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
331 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 ส.นครปฐม  vs ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
332 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 50 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครนายก
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
333 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
334 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.นครนายก  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
335 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.อุบลราชธานี  vs ส.สุพรรณบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
336 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.แพร่  vs ส.นครปฐม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
337 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
338 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
339 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
340 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบสอง .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
341 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบสอง .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
342 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบสอง .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
343 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบสอง .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
344 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
345 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
346 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงที่ 3 .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
347 14:00 ยิงธนู - Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
348 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
349 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
350 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงที่ 3 .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
351 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
352 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
353 14:00 ยิงธนู - Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
354 14:30 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 53 ส.นครนายก  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
355 14:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
356 14:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
357 14:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.ตรัง  vs ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
358 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.ตราด  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
359 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.เชียงราย  vs ส.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
360 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.ชัยนาท  vs ส.สตูล 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
361 14:30 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
362 14:30 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
363 14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 54 ส.ราชบุรี  vs ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
364 14:45 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 7
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
365 15:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 365 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 08:30 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 08:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 08:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 08:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 08:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 08:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs ส.สุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs ส.สุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กำแพงเพชร  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กำแพงเพชร  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กำแพงเพชร  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.เชียงใหม่ 2  vs ส.ลพบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.จันทบรี  vs ส.กาฬสินธุ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.เชียงใหม่  vs ส.จันทบรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.ลพบุรี  vs ส.กาฬสินธุ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.เชียงใหม่  vs ส.ลพบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เพชรบุรี  vs ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงราย  vs ส.เพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.เชียงราย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ตราด 2  vs ส.สงขลา 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.อุบลราชธานี  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สงขลา  vs ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.อ่างทอง  vs ส.ลำปาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ชลบุรี  vs ส.อ่างทอง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ลำปาง  vs ส.อ่างทอง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ลพบุรี 2  vs ส.ตรัง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สุโขทัย  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs ส.สุโขทัย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นนทบุรี  vs ส.สุโขทัย 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นครพนม  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.นครสวรรค์  vs ส.ชลบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สุราษฎร์ธานี 3  vs ส.ชลบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.นครสวรรค์  vs ส.ชลบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ลพบุรี 3  vs ส.อุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สตูล  vs ส.ลพบุรี 3
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ลพบุรี 3  vs ส.อุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 08:40 กรีฑา - 800 ม. พิการทางหู หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48 08:45 กรีฑา - 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 08:50 กรีฑา - 800 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50 08:55 กรีฑา - 800 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51 09:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A ส.ระยอง  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
53 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
54 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 1 ส.ขอนแก่น  vs ส.สงขลา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 2 ส.ปทุมธานี  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
56 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 3 ส.หนองคาย  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 4 ส.ขอนแก่น  vs ส.ลำพูน
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
58 09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.เชียงราย  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
59 09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.อุทัยธานี  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
60 09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None ส.ชุมพร  vs ส.จันทบรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61 09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสาม .None ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงใหม่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
62 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
63 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย B ส.พระนครศรีอยุธยา  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
64 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง ST 70 เมตร Recurve  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65 09:00 ยิงธนู - Recurve st 90 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
66 09:00 ยิงธนู - Recurve w2 90 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67 09:00 ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
68 09:00 ยิงปืน - P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
69 09:00 ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
70 09:00 ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
71 09:00 ยิงปืน - P2 10 ม. ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
72 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 4 ส.ยโสธร  vs ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
73 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
74 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
75 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
76 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
77 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
78 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S1 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
81 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
82 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
83 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
84 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
85 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
86 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S10 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
87 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S13 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
89 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
91 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
92 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
93 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
94 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
95 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
96 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S12 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
97 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
98 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
99 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 50 ม. ชาย SB3(กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S1 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
101 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
102 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
103 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
104 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
105 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
106 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S10 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
107 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
108 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S12 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
109 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S13 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
110 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
111 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
112 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
113 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
114 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
115 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
116 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
117 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
118 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S12 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
119 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
120 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
121 09:00 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4x100 ม. ชาย 34 (pts.)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
122 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามกีฬาจิระนคร
123 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามกีฬาจิระนคร
124 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามกีฬาจิระนคร
125 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามกีฬาจิระนคร
126 09:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 8
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
127 09:10 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
128 09:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
129 09:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
130 09:10 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
131 09:10 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
132 09:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F35  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
133 09:15 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
134 09:20 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
135 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 6 ส.สงขลา  vs ส.กาฬสินธุ์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
136 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 7 ส.ขอนแก่น  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
137 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 8 ส.นครสวรรค์  vs ส.สงขลา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
138 09:25 กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
139 09:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
140 09:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
141 09:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
142 09:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เชียงใหม่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
143 09:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.เชียงราย  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
144 09:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสาม .None ส.อุบลราชธานี  vs ส.กาญจนบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
145 09:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสาม .None ส.ขอนแก่น  vs ส.สุพรรณบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
146 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย C ส.ปทุมธานี  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
147 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย D ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
148 09:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 9
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
149 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
150 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
151 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
152 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
153 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
154 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
155 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
156 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
157 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
158 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
159 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
160 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 12  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
161 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
162 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
163 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 15  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
164 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
165 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
166 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
167 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
168 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
169 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
170 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
171 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
172 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
173 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
175 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 12  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
176 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
177 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
178 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 15  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
179 09:35 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
180 09:40 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 9 ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.ปทุมธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
182 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 10 ส.อุดรธานี  vs ส.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
183 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  พบกันหมด คู่ที่ 11 ส.ขอนแก่น  vs ส.ชัยภูมิ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
184 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4  พบกันหมด คู่ที่ 12 ส.นนทบุรี  vs ส.นครสวรรค์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
185 09:45 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
186 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
187 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B ส.อุดรธานี  vs ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
188 09:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
189 09:55 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
190 10:00 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
191 10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 8
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
192 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบแรก คู่ที่ 13 ส.สงขลา  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
193 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบแรก คู่ที่ 14 ส.อุตรดิตถ์  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
194 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบแรก คู่ที่ 15 ส.ระยอง  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
195 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบแรก คู่ที่ 16 ส.เชียงใหม่  vs ส.ลำพูน
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
196 10:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.เชียงราย  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
197 10:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.เชียงใหม่  vs ส.ภูเก็ต
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
198 10:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.ชุมพร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
199 10:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.นนทบุรี  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
200 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบแรก .None  สาย A ส.นนทบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
201 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย D ส.สงขลา  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
202 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs ส.ลำปาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
203 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ชลบุรี  vs ส.ลำปาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
204 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs ส.ลำปาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
205 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs ส.ตรัง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
206 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ลพบุรี 2  vs ส.ตรัง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
207 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs ส.ลพบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
208 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.สตูล  vs ส.ชลบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
209 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ชลบุรี 2  vs ส.สุราษฎร์ธานี 3
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
210 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.สตูล  vs ส.ชลบุรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
211 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.อุดรธานี  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
212 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.นนทบุรี  vs ส.นครพนม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
213 10:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.อุดรธานี  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
214 10:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 3 ส.สมุทรปราการ  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
215 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 ส.นครสวรรค์  vs ส.ระยอง
สนามกีฬาจิระนคร
216 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
217 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 88 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
218 10:00 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
219 10:00 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
220 10:00 ยิงธนู - บุคคลชาย ST 70 เมตร Recurve  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
221 10:00 ยิงธนู - Recurve ST 60 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
222 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 5 ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
223 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 10
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
224 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
225 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
226 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
227 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
228 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
229 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
230 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
231 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
232 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
233 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
234 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
235 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
236 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
237 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
238 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
239 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
240 10:05 กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
241 10:10 กรีฑา - 400 m ญ พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
242 10:20 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
243 10:20 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
245 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
246 10:20 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
247 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบสอง คู่ที่ 17 ส.นนทบุรี  vs ส.สงขลา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
248 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบสอง คู่ที่ 18 ส.ชลบุรี  vs ส.อุทัยธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
249 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบสอง คู่ที่ 19 ส.ชลบุรี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
250 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบสอง คู่ที่ 20 ส.นนทบุรี  vs ส.ลำพูน
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
251 10:30 กรีฑา - 400 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
252 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 19 ส.สตูล  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
253 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 20 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
254 10:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
255 10:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
256 10:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
257 10:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
258 10:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.อุดรธานี  vs ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
259 10:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.เชียงใหม่  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
260 10:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.ชุมพร  vs ส.เพชรบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
261 10:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.ขอนแก่น  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
262 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.ยะลา  vs ส.สุราษฎร์ธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
263 10:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ชัยภูมิ  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
264 10:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.เชียงใหม่  vs ส.ประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
265 10:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ชัยภูมิ  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
266 10:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ตราด  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
267 10:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สงขลา  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
268 10:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ตราด  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
269 10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 11
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
270 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
271 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
272 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
273 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
274 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
275 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
276 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
277 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
278 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
279 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
280 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
281 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
282 10:35 กรีฑา - 400 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
283 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  พบกันหมด คู่ที่ 21 ส.นนทบุรี  vs ส.ชัยภูมิ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
284 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบสอง คู่ที่ 22 ส.นนทบุรี  vs ส.สงขลา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
285 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบสอง คู่ที่ 23 ส.ชลบุรี  vs ส.สุโขทัย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
286 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบสอง คู่ที่ 24 ส.นครสวรรค์  vs ส.นครศรีธรรมราช
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
287 10:45 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
288 10:50 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
289 11:00 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการแขน-ขา T45-T46-T47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
290 11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 9
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
291 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบสอง คู่ที่ 25 ส.อุดรธานี  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
292 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 26 ส.ขอนแก่น  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
293 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 27 ส.นนทบุรี  vs ส.ขอนแก่น
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
294 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 ส.นนทบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
295 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 ส.นนทบุรี  vs ส.ลำพูน
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
296 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบแรก .None ส.ยะลา  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
297 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบแรก .None ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
298 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.สงขลา  vs ส.นครนายก
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
299 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครสวรรค์
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
300 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
301 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.แพร่  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
302 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตราด  vs ส.เพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
303 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตราด  vs ส.จันทบรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
304 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตราด  vs ส.เพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
305 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงใหม่  vs ส.เชียงราย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
306 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงใหม่  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
307 11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงราย  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
308 11:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 6 ส.มุกดาหาร  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
309 11:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 12
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
310 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
311 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
312 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
313 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
314 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
315 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
316 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
317 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
318 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
319 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
320 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
321 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 12  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
322 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
323 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
324 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 15  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
325 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 16  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
326 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 17  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
327 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 18  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
328 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 19  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
329 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 20  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
330 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 21  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
331 11:10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
332 11:10 กรีฑา - กระโดดสูง หญิง พิการแขน-ขา F45-F46-F47  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
333 11:10 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
334 11:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
335 11:10 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
336 11:10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
337 11:10 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
338 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A ส.นครปฐม  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
339 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย B ส.สงขลา  vs ส.ปัตตานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
340 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 ส.นนทบุรี  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
341 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 ส.ชลบุรี 2  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
342 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  พบกันหมด คู่ที่ 32 ส.ชัยภูมิ  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
343 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 ส.นนทบุรี  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
344 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 ส.นครสวรรค์  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
345 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก .None ส.ขอนแก่น  vs ส.นครสวรรค์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
346 11:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
347 11:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
348 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบแรก .None  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
349 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.สุพรรณบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
350 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.นครปฐม  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
351 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.สงขลา 2  vs ส.ลพบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
352 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None ส.สุพรรณบุรี  vs ส.นครปฐม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
353 11:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 3 ส.นครนายก  vs ส.ขอนแก่น
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
354 11:30 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาจิระนคร
355 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 ส.นนทบุรี  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
356 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  พบกันหมด คู่ที่ 35 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชัยภูมิ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
357 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4  พบกันหมด คู่ที่ 36 ส.ขอนแก่น  vs ส.นครสวรรค์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
358 11:40 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 2 .None
สนามกีฬาจิระนคร
359 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย A ส.หนองคาย  vs ส.ปทุมธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
360 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย A ส.ลพบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
361 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
362 12:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสาม .None ส.สงขลา  vs ส.นครศรีธรรมราช
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
363 12:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสาม .None ส.นครราชสีมา  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
364 12:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบแรก .None ส.แพร่  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
365 12:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบแรก .None ส.ระยอง  vs ส.สระบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
366 12:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2 ส.กระบี่  vs ส.นครนายก
สนามกีฬาจิระนคร
367 12:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสาม .None ส.นครนายก  vs ส.ประจวบคีรีขันธ์
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
368 12:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสาม .None ส.นครราชสีมา  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
369 12:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุดรธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
370 12:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบแรก .None ส.แพร่  vs ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
371 12:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 14
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
372 12:40 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
373 12:40 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
374 12:40 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.เชียงราย  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
375 12:40 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.จันทบรี  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
376 12:40 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
377 12:40 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs ส.ตรัง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
378 12:40 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.สุราษฎร์ธานี 3  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
379 12:40 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.สตูล  vs ส.นครพนม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
380 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย B ส.ชัยภูมิ  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
381 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สกลนคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
382 13:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
383 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3  รอบแรก คู่ที่ 39 ส.ชลบุรี  vs ส.ขอนแก่น
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
384 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT4  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40 ส.นนทบุรี  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
385 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบรองชนะเลิศ .None ส.ราชบุรี  vs ส.ขอนแก่น
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
386 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37 ส.ขอนแก่น  vs ส.อุดรธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
387 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT2  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38 ส.ชลบุรี  vs ส.สงขลา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
388 13:00 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
389 13:00 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงที่ 3 .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
390 13:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
391 13:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
392 13:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง .None ส.แพร่  vs ส.ลพบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
393 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
394 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
395 13:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.ปทุมธานี  vs ส.ตรัง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
396 13:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สมุทรปราการ  vs ส.สตูล
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
397 13:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.บึงกาฬ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
398 13:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 4 ส.ปราจีนบุรี  vs ส.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
399 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
400 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
401 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นเกิน 86 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
402 13:00 ยิงธนู - Recurve W2 70 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
403 13:00 ยิงธนู - Recurve st 50 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
404 13:00 ยิงธนู - Recurve w2 50 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
405 13:00 ยิงธนู - Recurve st 50 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
406 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
407 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
408 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบ 8 ทีม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
409 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบ 8 ทีม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
410 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบ 8 ทีม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
411 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบ 8 ทีม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
412 13:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 7 ส.นครราชสีมา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
413 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
414 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
415 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
416 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
417 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
418 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
419 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
420 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
421 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
422 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
423 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
424 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
425 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
426 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
427 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
428 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
429 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
430 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT4  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41 ส.สงขลา  vs ส.ขอนแก่น
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
431 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42 ส.นนทบุรี  vs ส.ลำพูน
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
432 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 27  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
433 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 28  สาย B ส.เชียงใหม่  vs ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
434 13:30 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.นครราชสีมา  vs ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
435 13:30 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.แพร่  vs ส.นครนายก
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
436 13:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบสาม .None ส.สระบุรี  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
437 13:30 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบสอง .None ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
438 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43 ส.นนทบุรี  vs ส.สงขลา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
439 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44 ส.ชลบุรี  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
440 14:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
441 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 45 ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
442 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 46 ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
443 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 47 ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
444 14:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
445 14:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
446 14:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
447 14:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบสาม .None ส.ชลบุรี  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
448 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบสอง .None ส.แพร่  vs ส.นครศรีธรรมราช
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
449 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบสอง .None ส.แพร่  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
450 14:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 8 ส.ยโสธร  vs ส.ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
451 14:05 กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
452 14:05 กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
453 14:10 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
454 14:15 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 15
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
455 14:20 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
456 14:20 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
457 14:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบสอง .None ส.นนทบุรี  vs ส.ปทุมธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
458 14:25 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
459 14:30 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
460 14:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก .None ส.สงขลา  vs ส.สุโขทัย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
461 14:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก .None ส.ระยอง  vs ส.นครสวรรค์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
462 14:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก .None ส.ปทุมธานี  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
463 14:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 48 ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
464 14:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT4  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 49 ส.นนทบุรี  vs ส.สงขลา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
465 14:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.อุดรธานี  vs ส.เชียงราย
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
466 14:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบสาม .None ส.ตรัง  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
467 14:30 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย A ส.สมุทรปราการ  vs ส.สตูล
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
468 14:30 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบสอง .None ส.สงขลา  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
469 14:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
470 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.เชียงราย  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
471 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
472 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.สตูล  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
473 14:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 4 ส.สุโขทัย  vs ส.นครราชสีมา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
474 14:35 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
475 14:35 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
476 14:45 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
477 14:45 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
478 14:45 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
479 14:45 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
480 14:45 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
481 14:45 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
482 14:45 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
483 14:50 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
484 14:50 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก .None ส.ขอนแก่น  vs ส.ชัยภูมิ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
485 14:50 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
486 15.05 กรีฑา - 400 m ญ พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
487 15:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 12
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
488 15:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.สตูล  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
489 15:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.อุบลราชธานี  vs ส.แม่ฮ่องสอน
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
490 15:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.อุบลราชธานี  vs ส.อุดรธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
491 15:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.นนทบุรี  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
492 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
493 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
494 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
495 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
496 15:05 กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
497 15:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย A ส.สมุทรสงคราม  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
498 15:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.สระแก้ว  vs ส.สระบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
499 15:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.อำนาจเจริญ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
500 15:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.เชียงใหม่  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
501 15:45 ยิงธนู - Recurve st 30 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
502 15:45 ยิงธนู - Recurve w2 30 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
503 15:45 ยิงธนู - Recurve st 30 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
504 15:45 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
505 15:45 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
506 15:45 ยิงธนู - Recurve Open ทีมชาย (W2+ST 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
507 15:45 ยิงธนู - บุคคลหญิง Recurve St 70 ม. Set Point  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
508 16:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  รอบแรก .None ส.ชลบุรี  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
509 16:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เชียงใหม่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
510 16:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
511 16:00 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบแรก .None  สาย A ส.สงขลา  vs ส.สตูล
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
512 16:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1 ส.เชียงใหม่  vs ส.นครสวรรค์
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
513 16:30 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบแรก .None  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 513 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นครสวรรค์  vs ส.ปัตตานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.พะเยา  vs ส.สุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ปัตตานี  vs ส.พะเยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.นครสวรรค์  vs ส.สุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.พะเยา  vs ส.สุรินทร์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 ส.เชียงใหม่  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.พะเยา 2  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.สุพรรณบุรี  vs ส.ร้อยเอ็ด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.พะเยา  vs ส.สุพรรณบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.ตราด  vs ส.ร้อยเอ็ด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตราด  vs ส.สุพรรณบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.จันทบรี  vs ส.ชุมพร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.นครราชสีมา 2  vs ส.จันทบรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ชุมพร  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ลพบุรี  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.เชียงใหม่ 2  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ลพบุรี  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.อ่างทอง  vs ส.ยะลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.เชียงราย  vs ส.มหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ยะลา  vs ส.เชียงราย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.อ่างทอง  vs ส.มหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.อ่างทอง  vs ส.เชียงราย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงใหม่ 3  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs ส.เชียงใหม่ 3
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.อุทัยธานี  vs ส.จันทบรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.หนองบัวลำภู  vs ส.จันทบรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.อุทัยธานี  vs ส.หนองบัวลำภู
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นนทบุรี  vs ส.สุราษฎร์ธานี 3
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.พะเยา  vs ส.ขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นนทบุรี  vs ส.พะเยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.สุราษฎร์ธานี 3  vs ส.ขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.สุราษฎร์ธานี 3  vs ส.พะเยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.เชียงใหม่ 4  vs ส.อุทัยธานี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สตูล  vs ส.เชียงใหม่ 4
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.อุทัยธานี 2  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ชัยนาท  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
53 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ยโสธร  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ชัยนาท  vs ส.ยโสธร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55 09:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
56 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย A ส.ระยอง  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
57 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
58 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบสอง คู่ที่ 7 ส.สุโขทัย  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
59 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบสอง คู่ที่ 8 ส.หนองบัวลำภู  vs ส.นครสวรรค์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
60 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบสอง คู่ที่ 9 ส.นนทบุรี  vs ส.อุทัยธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.ชลบุรี  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
62 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เชียงราย
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
63 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.ปทุมธานี  vs ส.สมุทรปราการ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
64 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย A ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
66 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย B ส.ขอนแก่น  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67 09:00 ยิงธนู - Recurve บุคคลชาย set Point ST 70 เมตร  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
68 09:00 ยิงธนู - Recurve บุคคลชาย set Point ST 70 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
69 09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
70 09:00 ยิงปืน - R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
71 09:00 ยิงปืน - R8 ปืนยาว 3 ท่า .22 SH1 หญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
72 09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
73 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 9 ส.ยโสธร  vs ส.ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
74 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
75 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
76 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
77 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
78 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S14 (ปํญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
81 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาจิระนคร
82 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาจิระนคร
83 09:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 16
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
84 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย E
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
85 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย F
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
86 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย G
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
87 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย H
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88 09:20 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
89 09:30 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สตูล  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
91 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.เชียงใหม่  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
92 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.อุดรธานี  vs ส.อุดรธานี 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
93 09:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว SU5  พบกันหมด .None ส.ปทุมธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
94 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย C ส.ชลบุรี  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
95 09:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 17
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
96 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
97 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
98 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
99 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
101 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
102 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
103 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
104 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
105 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
106 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
107 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
108 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
109 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
110 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
111 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
112 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
113 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
114 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
115 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
116 09:40 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
117 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
118 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย B ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
119 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย H
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
120 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
121 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
122 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
123 10.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 3 ส.นครนายก  vs ส.สมุทรปราการ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
124 10.30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
125 10:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
126 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 ส.ขอนแก่น 2  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
127 10:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.สุพรรณบุรี  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
128 10:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.สงขลา  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
129 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย D ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
130 10:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.สมุทรสงคราม  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
131 10:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.แพร่  vs ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
132 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 97 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
133 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 107 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
134 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นเกิน 107กก. ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
135 10:00 ยิงธนู - Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
136 10:00 ยิงธนู - Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
137 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
138 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
139 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
140 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
141 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
142 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
143 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
144 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
145 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
146 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
147 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
148 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
149 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
150 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
151 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
152 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
153 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสาม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
154 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
155 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
156 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 10 ส.ชัยภูมิ  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
157 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 18
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
158 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
159 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
160 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
161 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
162 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
163 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
164 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
165 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
166 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
167 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
168 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
169 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
170 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
171 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
172 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
173 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
175 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
176 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
177 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
178 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
179 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
180 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
182 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
183 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
184 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 ส.นนทบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
185 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 ส.นครสวรรค์  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
186 10:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
187 10:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
188 10:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
189 10:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
190 10:30 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
191 10:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
192 10:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
193 10:30 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
194 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 33 ส.สตูล  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
195 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 34 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
196 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
197 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
198 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
199 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
200 10:30 แบดมินตัน - ชายคู่ SU5  พบกันหมด .None ส.ชลบุรี  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
201 10:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
202 10:30 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครศรีธรรมราช
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
203 10:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.นครนายก  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
204 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.ยะลา  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
205 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
206 10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 19
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
207 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
208 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
209 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
210 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
211 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
212 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
213 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
214 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
215 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
216 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
217 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
218 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
219 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
220 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
221 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
222 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
223 10:40 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
224 10:40 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
225 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 14 ส.ราชบุรี  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
226 10:50 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
227 11.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 3 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ขอนแก่น
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
228 11:00 กรีฑา - 400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
229 11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 15
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
230 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบแรก คู่ที่ 16 ส.สระบุรี  vs ส.ตรัง
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
231 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบแรก คู่ที่ 17 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุดรธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
232 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 18 ส.แพร่  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
233 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
234 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ตรัง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
235 11:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None ส.ชลบุรี  vs ส.สมุทรสงคราม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
236 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.ลพบุรี  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
237 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก .None ส.นครราชสีมา  vs ส.นครปฐม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
238 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบแรก .None ส.ยะลา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
239 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบแรก .None ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
240 11:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 11 ส.มุกดาหาร  vs ส.อุดรธานี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
241 11:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 20
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
242 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
243 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
245 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
246 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
247 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
248 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
249 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
250 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
251 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
252 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
253 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
254 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
255 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
256 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
257 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
258 11:10 กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
259 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
260 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
261 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
262 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
263 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 35 ส.นครสวรรค์  vs ส.สงขลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
264 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 36 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปัตตานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
265 11:20 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
266 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 19 ส.อำนาจเจริญ  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
267 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 20 ส.เชียงใหม่  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
268 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 21 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
269 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 22 ส.กาฬสินธุ์  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
270 11:30 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
271 11:30 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
272 11:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
273 11:30 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
274 11:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
275 11:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
276 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบแรก .None  สาย A ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
277 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
278 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก .None ส.แพร่  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
279 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก .None ส.นครราชสีมา  vs ส.นครศรีธรรมราช
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
280 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.แพร่  vs ส.นครศรีธรรมราช
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
281 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
282 11:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 21
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
283 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 23 ส.ปทุมธานี  vs ส.จันทบรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
284 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 24 ส.สงขลา  vs ส.ขอนแก่น
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
285 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 25 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.พิษณุโลก
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
286 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 26 ส.อุตรดิตถ์  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
287 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบแรก .None ส.ยโสธร  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
288 11:45 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 3 .None
สนามกีฬาจิระนคร
289 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
290 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
291 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
292 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
293 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A ส.หนองคาย  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
294 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A ส.ลพบุรี  vs ส.ปทุมธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
295 12:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 27 ส.อุบลราชธานี  vs ส.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
296 12:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 28 ส.เชียงใหม่  vs ส.อุดรธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
297 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
298 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None ส.ปทุมธานี  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
299 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None ส.ตรัง  vs ส.สมุทรสงคราม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
300 12:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.สงขลา  vs ส.สระบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
301 12:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.เชียงใหม่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
302 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
303 12:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาจิระนคร
304 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
305 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
306 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
307 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
308 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบแรก .None  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
309 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
310 12:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.เชียงใหม่  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
311 12:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สงขลา  vs ส.สตูล
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
312 12:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.อำนาจเจริญ  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
313 12:30 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ คู่ผสม SS6  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
314 12:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 12 ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
315 12:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 22
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
316 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย B ส.ชัยภูมิ  vs ส.สกลนคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
317 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
318 13.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 4 ส.นครราชสีมา  vs ส.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
319 13:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
320 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 29 ส.ชลบุรี  vs ส.ระยอง
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
321 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 30 ส.อุดรธานี  vs ส.อุตรดิตถ์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
322 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 31 ส.อุบลราชธานี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
323 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 32 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.บุรีรัมย์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
324 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่ SU5  พบกันหมด .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สตูล
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
325 13:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย A ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สมุทรสงคราม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
326 13:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.สมุทรสงคราม  vs ส.สระแก้ว
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
327 13:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
328 13:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบแรก .None  สาย A ส.เชียงราย  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
329 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย A ส.จันทบรี  vs ส.พะเยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
330 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย A ส.ตราด  vs ส.พะเยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
331 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย B ส.ลพบุรี  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
332 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย B ส.ลพบุรี  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
333 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย A ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ยะลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
334 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย A ส.อ่างทอง  vs ส.ยะลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
335 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย B ส.เชียงใหม่ 3  vs ส.หนองบัวลำภู
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
336 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย B ส.จันทบรี 2  vs ส.หนองบัวลำภู
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
337 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย A ส.สตูล  vs ส.ชัยนาท
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
338 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย A ส.สตูล  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
339 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย B ส.พะเยา  vs ส.เชียงใหม่ 4
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
340 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย B ส.เชียงใหม่ 4  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
341 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
342 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
343 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
344 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
345 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
346 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
347 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
348 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
349 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
350 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
351 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
352 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
353 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
354 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
355 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
356 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
357 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
358 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
359 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
360 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
361 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 33 ส.ปราจีนบุรี  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
362 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 34 ส.เชียงใหม่  vs ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
363 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 35 ส.กาฬสินธุ์  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
364 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 36 ส.สมุทรสงคราม  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
365 13:30 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
366 13:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
367 13:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
368 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 41 ส.ชลบุรี  vs ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
369 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 42 ส.เชียงใหม่  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
370 13:30 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบแรก .None  สาย A ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
371 13:30 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.นครราชสีมา  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
372 13:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบแรก .None  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
373 13:30 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.นครนายก  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
374 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 37 ส.สตูล  vs ส.อุตรดิตถ์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
375 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 38 ส.เชียงใหม่  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
376 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบแรก คู่ที่ 39 ส.สุโขทัย  vs ส.บึงกาฬ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
377 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบแรก คู่ที่ 40 ส.เลย  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
378 13:40 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.สุรินทร์  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
379 13:40 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปัตตานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
380 13:40 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A ส.จันทบรี  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
381 13:40 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย B ส.เชียงใหม่  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
382 13:40 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อ่างทอง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
383 13:40 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย B ส.เชียงใหม่ 3  vs ส.จันทบรี 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
384 13:40 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย A ส.ชัยนาท  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
385 13:40 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย B ส.พะเยา  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
386 13:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
387 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
388 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
389 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย E
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
390 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย F
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
391 13:59 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
392 14.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 4 ส.ปราจีนบุรี  vs ส.สุโขทัย
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
393 14:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
394 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT10  พบกันหมด คู่ที่ 41 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
395 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT9  พบกันหมด คู่ที่ 42 ส.ชลบุรี  vs ส.ชลบุรี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
396 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
397 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None ส.ปทุมธานี  vs ส.สมุทรสงคราม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
398 14:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
399 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.แพร่  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
400 14:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบแรก .None  สาย D ส.ยะลา  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
401 14:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.แม่ฮ่องสอน  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
402 14:05 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
403 14:12 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 - T38  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
404 14:15 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
405 14:20 กรีฑา - 1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
406 14:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง คู่ที่ 43 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
407 14:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง คู่ที่ 44 ส.ชลบุรี  vs ส.สิงห์บุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
408 14:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง คู่ที่ 45 ส.นนทบุรี  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
409 14:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง คู่ที่ 46 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครราชสีมา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
410 14:30 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
411 14:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
412 14:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
413 14:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
414 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย G
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
415 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย H
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
416 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย H
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
417 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
418 14:30 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย B ส.สตูล  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
419 14:30 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย A ส.สตูล  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
420 14:30 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.ชลบุรี  vs ส.อุดรธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
421 14:30 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None  สาย C ส.นนทบุรี  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
422 14:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
423 14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 47 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุตรดิตถ์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
424 14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 48 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.อุดรธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
425 14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 49 ส.ชลบุรี  vs ส.อุดรธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
426 14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 50 ส.เชียงใหม่  vs ส.บุรีรัมย์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
427 14:45 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 23
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
428 14:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
429 14:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
430 14:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F35  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
431 15.45 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.นครราชสีมา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
432 15:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
433 15:00 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
434 15:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 18
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
435 15:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT10  พบกันหมด คู่ที่ 51 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สิงห์บุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
436 15:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT9  พบกันหมด คู่ที่ 52 ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
437 15:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 54 ส.ชลบุรี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
438 15:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT7  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
439 15:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
440 15:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.ชุมพร  vs ส.เชียงใหม่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
441 15:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.เชียงราย  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
442 15:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.อุบลราชธานี  vs ส.ขอนแก่น
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
443 15:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 13 ส.นครราชสีมา  vs ส.พิษณุโลก
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
444 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
445 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
446 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
447 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
448 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
449 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
450 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
451 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
452 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
453 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
454 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
455 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
456 15:20 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T45-T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
457 15:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 55 ส.ชลบุรี  vs ส.สระบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
458 15:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 56 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.จันทบรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
459 15:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 57 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
460 15:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 58 ส.นนทบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
461 15:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.สงขลา  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
462 15:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
463 15:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.สงขลา  vs ส.สุพรรณบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
464 15:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.นครปฐม  vs ส.สุพรรณบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
465 15:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 59 ส.ชลบุรี  vs ส.จันทบรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
466 15:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 60 ส.สงขลา  vs ส.ยโสธร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
467 15:45 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
468 15:45 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.จันทบรี  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
469 15:45 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เชียงใหม่ 3
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
470 15:45 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.นนทบุรี  vs ส.พะเยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
471 15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
472 15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
473 15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
474 15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
475 16.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย 2 ส.ชลบุรี  vs ส.สุรินทร์
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
476 16:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT10  พบกันหมด คู่ที่ 61 ส.สิงห์บุรี  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
477 16:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT9  พบกันหมด คู่ที่ 62 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
478 16:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.นนทบุรี  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
479 16:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ ชายเดี่ยว SS6  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
480 16:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
481 16:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 14 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ยโสธร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
482 16:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT9  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
483 16:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT10  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
484 16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
485 16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
486 16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
487 16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
488 16:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.เชียงราย  vs ส.ภูเก็ต
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
489 16:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.ชุมพร  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
490 16:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.เชียงใหม่  vs ส.เพชรบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
491 16:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.แพร่  vs ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
492 17:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 15 ส.ชัยภูมิ  vs ส.ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
493 17:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
494 17:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
495 17:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
496 17:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
497 17:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
498 17:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
499 17:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
500 17:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
501 18:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 16 ส.มุกดาหาร  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
502 18:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
503 18:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
504 18:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
505 18:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 505 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.00 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย ตา F12(B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 08.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 08.10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 08.20 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 08.30 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 08.35 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 08.40 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 08.45 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตราด  vs ส.นครสวรรค์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.สงขลา  vs ส.ขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ตราด  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.นครสวรรค์  vs ส.ขอนแก่น
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นครสวรรค์  vs ส.สงขลา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.กำแพงเพชร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.กำแพงเพชร  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ลำปาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.ประจวบคีรีขันธ์  vs ส.ลำปาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ชลบุรี  vs ส.เชียงใหม่
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.เพชรบุรี  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.เชียงใหม่  vs ส.เพชรบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ลพบุรี  vs ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.อุบลราชธานี  vs ส.ลพบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ลพบุรี  vs ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.นนทบุรี  vs ส.ชุมพร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.กาฬสินธุ์  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 ส.นนทบุรี  vs ส.ชุมพร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1 ส.ระยอง  vs ส.อุทัยธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2 ส.สตูล  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3 ส.ระยอง  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 4 ส.อุทัยธานี  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 5 ส.ระยอง  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 6 ส.อุทัยธานี  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 7 ส.ระยอง  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 8 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 9 ส.อุทัยธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 10 ส.สตูล  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นนทบุรี  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.พะเยา  vs ส.มหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นนทบุรี  vs ส.พะเยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.มหาสารคาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นนทบุรี  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.ชลบุรี  vs ส.อุบลราชธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.สตูล  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 ส.อุบลราชธานี  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51 09.20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52 09.20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
53 09.26 กรีฑา - 4x400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54 09.30 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55 09.30 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
56 09.40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57 09.40 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
58 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43 ส.ชลบุรี  vs ส.ปทุมธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
59 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง คู่ที่ 1 ส.สตูล  vs ส.ปราจีนบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
60 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง คู่ที่ 2 ส.เชียงราย  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง คู่ที่ 3 ส.สมุทรสงคราม  vs ส.อุตรดิตถ์
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
62 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง คู่ที่ 4 ส.ชลบุรี  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
63 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบรองชนะเลิศ .None ส.เชียงราย  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
64 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบรองชนะเลิศ .None ส.นนทบุรี  vs ส.สุราษฎร์ธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65 09:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.แม่ฮ่องสอน  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
66 09:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67 09:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  รอบแรก .None ส.อุบลราชธานี  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
68 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว SU5  พบกันหมด .None ส.สมุทรปราการ  vs ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
69 09:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบสอง คู่ที่ 19 ส.เชียงใหม่  vs ส.สมุทรปราการ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
70 09:00 ยิงปืน - R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
71 09:00 ยิงปืน - R2 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน หญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
72 09:00 ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
73 09:00 ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 ประเภท ทีมผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
74 09:00 ยิงปืน - FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
75 09:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 24
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
76 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย E
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
77 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย F
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
78 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย G
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย H
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
81 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ส.ชลบุรี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
82 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงราย
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
83 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.นนทบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
84 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None ส.สตูล  vs ส.เชียงใหม่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
85 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบแรก .None ส.ยะลา  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
86 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
87 09:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.ปทุมธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88 09:30 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 ส.ชลบุรี  vs ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
89 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
91 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
92 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
93 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
94 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
95 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
96 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
97 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
98 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
99 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 12  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
101 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
102 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
103 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 15  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
104 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 16  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
105 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 17  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
106 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 18  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
107 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 19  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
108 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 20  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
109 09:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 21  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
110 09:34 กรีฑา - 4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
111 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
112 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs ส.สุโขทัย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
113 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44 ส.หนองคาย  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
114 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย H
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
115 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
116 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
117 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
118 10.00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
119 10.00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางตา F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
120 10.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
121 10.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
122 10.20 กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
123 10.30 กรีฑา - 200 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
124 10.50 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T42/43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
125 10:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
126 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 ส.สตูล  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
127 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 ส.สมุทรสงคราม  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
128 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 ส.เชียงราย  vs ส.สุโขทัย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
129 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 ส.ชลบุรี  vs ส.สุโขทัย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
130 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 13 ส.ลำพูน  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
131 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 14 ส.อุตรดิตถ์  vs ส.จันทบรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
132 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก .None ส.พิษณุโลก  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
133 10:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None ส.นครราชสีมา  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
134 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.ปทุมธานี  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
135 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.นนทบุรี  vs ส.พระนครศรีอยุธยา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
136 10:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.สมุทรปราการ  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
137 10:00 แบดมินตัน - ชายคู่ SU5  พบกันหมด .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
138 10:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สงขลา  vs ส.นครนายก
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
139 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครปฐม
สนามกีฬาจิระนคร
140 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 18 ส.ยโสธร  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
141 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
142 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
143 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
144 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
145 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
146 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
147 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
148 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
149 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
150 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
151 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
152 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
153 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
154 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
155 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
156 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
157 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
158 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
159 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
160 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
161 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
162 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
163 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
164 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
165 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 15 ส.จันทบรี  vs ส.สงขลา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
166 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 16 ส.สุโขทัย  vs ส.จันทบรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
167 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 17 ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
168 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 45 ส.นครสวรรค์  vs ส.ปัตตานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
169 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
170 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
171 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
172 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
173 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.ยะลา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
175 10:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.ชลบุรี  vs ส.นครศรีธรรมราช
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
176 10:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ส.สระบุรี  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
177 10:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบสอง คู่ที่ 20 ส.ชลบุรี  vs ส.นครราชสีมา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
178 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 18 ส.สตูล  vs ส.อุบลราชธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
179 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 19 ส.สุโขทัย  vs ส.อำนาจเจริญ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
180 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 20 ส.เชียงใหม่  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 21 ส.สมุทรสงคราม  vs ส.ขอนแก่น
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
182 10:45 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 25
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
183 11.10 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
184 11.10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
185 11.10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
186 11.10 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
187 11.10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
188 11.25 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
189 11.30 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
190 11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
191 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 22 ส.ปราจีนบุรี  vs ส.หนองคาย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
192 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 23 ส.จันทบรี  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
193 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 24 ส.อุบลราชธานี  vs ส.พิษณุโลก
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
194 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 25 ส.สตูล  vs ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
195 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ .None ส.แพร่  vs ส.นครราชสีมา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
196 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สงขลา  vs ส.นครศรีธรรมราช
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
197 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สุพรรณบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
198 11:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สงขลา  vs ส.นครปฐม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
199 11:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 19 ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
200 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
201 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
202 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
203 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
204 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 46 ส.นครปฐม  vs ส.สงขลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
205 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 ส.ชลบุรี 2  vs ส.สงขลา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
206 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 ส.สุโขทัย  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
207 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
208 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None ส.ชลบุรี  vs ส.ตรัง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
209 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่ SU5  รอบแรก .None ส.สตูล  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
210 11:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย A ส.นครสวรรค์  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
211 11:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย A ส.นครสวรรค์  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
212 11:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย A ส.ตราด  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
213 11:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย B ส.กำแพงเพชร  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
214 11:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย B ส.กำแพงเพชร  vs ส.ลำปาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
215 11:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย B ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ลำปาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
216 11:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย A ส.อุบลราชธานี  vs ส.ชุมพร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
217 11:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย A ส.อุบลราชธานี  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
218 11:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย A ส.ชุมพร  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
219 11:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย B ส.เพชรบุรี  vs ส.กาฬสินธุ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
220 11:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย B ส.เพชรบุรี  vs ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
221 11:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย B ส.กาฬสินธุ์  vs ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
222 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสาม คู่ที่ 28 ส.สตูล  vs ส.สุโขทัย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
223 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสาม คู่ที่ 29 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สมุทรสงคราม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
224 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสาม คู่ที่ 30 ส.ปราจีนบุรี  vs ส.จันทบรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
225 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสาม คู่ที่ 31 ส.พิษณุโลก  vs ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
226 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
227 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
228 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
229 11:50 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
230 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47 ส.หนองคาย  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
231 12:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.ยะลา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
232 12:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
233 12:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สงขลา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
234 12:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สุพรรณบุรี  vs ส.สุพรรณบุรี 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
235 12:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.เชียงราย  vs ส.ชุมพร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
236 12:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.ระยอง  vs ส.เพชรบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
237 12:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบสอง คู่ที่ 21 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.พัทลุง
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
238 12:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 ส.นครนายก  vs ส.นครสวรรค์
สนามกีฬาจิระนคร
239 12:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 20 ส.อุดรธานี  vs ส.นครราชสีมา
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
240 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
241 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
242 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
243 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
245 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
246 12:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ส.นครราชสีมา  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
247 12:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ส.นครราชสีมา 2  vs ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
248 12:30 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.แม่ฮ่องสอน  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
249 12:30 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
250 12:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.สตูล  vs ส.พะเยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
251 12:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.ชลบุรี  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
252 12:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 26
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
253 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 ส.ชลบุรี  vs ส.ปทุมธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
254 13:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
255 13:00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
256 13:00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
257 13:00 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
258 13:00 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F45-46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
259 13:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 21
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
260 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 32 ส.สตูล  vs ส.สมุทรสงคราม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
261 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 ส.ปราจีนบุรี  vs ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
262 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบแรก .None ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
263 13:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.ชุมพร  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
264 13:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
265 13:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สมุทรสงคราม  vs ส.ชลบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
266 13:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สมุทรสงคราม 2  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
267 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
268 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
269 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
270 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย 1
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
271 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
272 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย D
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
273 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
274 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
275 13:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
276 13:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
277 13:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
278 13:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
279 13:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบรองชนะเลิศ .None ส.ชลบุรี  vs ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
280 13:30 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบรองชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
281 13:30 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบรองชนะเลิศ .None ส.สตูล  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
282 13:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.พะเยา  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
283 13:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบสอง คู่ที่ 22 ส.ร้อยเอ็ด  vs ส.สุรินทร์
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
284 13:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 21 ส.พิษณุโลก  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
285 13:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 27
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
286 13:35 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45/46/47  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
287 13:40 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการแขน ขา T45/46/47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
288 13:40 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
289 13:40 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
290 13:45 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.ระยอง  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
291 13:45 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.สตูล  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
292 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
293 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย B
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
294 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
295 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก .None  สาย C
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
296 14:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 28
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
297 14:05 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
298 14:10 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
299 14:15 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
300 14:15 กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
301 14:15 กรีฑา - กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
302 14:20 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
303 14:25 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
304 14:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
305 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
306 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
307 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
308 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
309 14:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ .None ส.ปทุมธานี  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
310 14:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ .None ส.ปทุมธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
311 14:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
312 14:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.กำแพงเพชร  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
313 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ส.เพชรบุรี  vs ส.นครศรีธรรมราช
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
314 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ส.ชุมพร  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
315 14:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 29
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
316 14:35 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
317 14:40 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
318 14:45 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
319 15:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 ส.เชียงใหม่  vs ส.ชลบุรี
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
320 15:00