ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 13:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 14:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 15:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 8
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 9
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 13:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 14:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 15:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 12
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 10:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 15
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 13:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 14:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 15:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 18
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 13:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 21
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 16:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 17:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 24
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 25
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ