ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ส.ระยอง  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
2 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ส.ลพบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
3 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.อุดรธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
4 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
5 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 ส.สตูล  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
6 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 ส.ชลบุรี  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
7 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 ส.นครสวรรค์  vs ส.นครปฐม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
8 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สงขลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
9 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ส.หนองคาย  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
10 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A ส.ปทุมธานี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
11 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B ส.ชัยภูมิ  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
12 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ส.ชลบุรี  vs ส.สกลนคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
13 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.เชียงใหม่
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
14 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย B ส.สตูล  vs ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A ส.ระยอง  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
2 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
3 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
4 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B ส.อุดรธานี  vs ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
5 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 19 ส.สตูล  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
6 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 20 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
7 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A ส.นครปฐม  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
8 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย B ส.สงขลา  vs ส.ปัตตานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
9 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย A ส.หนองคาย  vs ส.ปทุมธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
10 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย A ส.ลพบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
11 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย B ส.ชัยภูมิ  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
12 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สกลนคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
13 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 27  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
14 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 28  สาย B ส.เชียงใหม่  vs ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย A ส.ระยอง  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
2 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
3 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
4 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย B ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
5 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 33 ส.สตูล  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
6 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 34 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
7 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 35 ส.นครสวรรค์  vs ส.สงขลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
8 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 36 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปัตตานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
9 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A ส.หนองคาย  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
10 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A ส.ลพบุรี  vs ส.ปทุมธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
11 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย B ส.ชัยภูมิ  vs ส.สกลนคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
12 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
13 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 41 ส.ชลบุรี  vs ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
14 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  พบกันหมด คู่ที่ 42 ส.เชียงใหม่  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43 ส.ชลบุรี  vs ส.ปทุมธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
2 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44 ส.หนองคาย  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
3 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 45 ส.นครสวรรค์  vs ส.ปัตตานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
4 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 46 ส.นครปฐม  vs ส.สงขลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
5 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47 ส.หนองคาย  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
6 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 ส.ชลบุรี  vs ส.ปทุมธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 49 ส.ชลบุรี  vs ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
2 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.ปัตตานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
3 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.ชลบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
4 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 50 ส.นครสวรรค์  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
5 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 51 ส.นครปฐม  vs ส.ปัตตานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
6 11:15 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 52 ส.หนองคาย  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
7 11:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.เชียงใหม่  vs ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ