ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ระยอง  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาจิระนคร
2 12:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 ส.นครนายก  vs ส.นครปฐม
สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 ส.นครปฐม  vs ส.กระบี่
สนามกีฬาจิระนคร
2 12:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครสวรรค์
สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 ส.นครสวรรค์  vs ส.ระยอง
สนามกีฬาจิระนคร
2 12:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2 ส.กระบี่  vs ส.นครนายก
สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครปฐม
สนามกีฬาจิระนคร
2 12:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 ส.นครนายก  vs ส.นครสวรรค์
สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครนายก
สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ