ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 1 ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
2 10:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 2 ส.อุดรธานี  vs ส.พิษณุโลก
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
3 12:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 3 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 4 ส.ยโสธร  vs ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
2 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 5 ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
3 11:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 6 ส.มุกดาหาร  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
4 13:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 7 ส.นครราชสีมา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
5 14:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 8 ส.ยโสธร  vs ส.ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 9 ส.ยโสธร  vs ส.ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
2 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 10 ส.ชัยภูมิ  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
3 11:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 11 ส.มุกดาหาร  vs ส.อุดรธานี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
4 12:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 12 ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
5 15:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 13 ส.นครราชสีมา  vs ส.พิษณุโลก
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
6 16:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 14 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ยโสธร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
7 17:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 15 ส.ชัยภูมิ  vs ส.ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
8 18:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 16 ส.มุกดาหาร  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 ส.ชลบุรี  vs ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
2 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 18 ส.ยโสธร  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
3 11:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 19 ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
4 12:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 20 ส.อุดรธานี  vs ส.นครราชสีมา
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
5 13:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 21 ส.พิษณุโลก  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
6 15:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 22 ส.ยโสธร  vs ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
7 16:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 23 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
8 17:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 24 ส.มุกดาหาร  vs ส.อุดรธานี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 25 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
2 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบชิงชนะเลิศ .None ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.มุกดาหาร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
3 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 26 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
4 11:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 27 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุดรธานี
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ