ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 12:30 ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
5 12:30 ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 09:00 ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
5 09:00 ยิงปืน - P2 10 ม. ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
6 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
7 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบ 8 ทีม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
8 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบ 8 ทีม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
9 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบ 8 ทีม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
10 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบ 8 ทีม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
11 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - R8 ปืนยาว 3 ท่า .22 SH1 หญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
5 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
6 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
7 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
8 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
9 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
10 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
11 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
12 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
13 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
14 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบแรก .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
15 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
16 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
17 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
18 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
19 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
20 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
21 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสาม .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
22 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
23 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการทั้งหมด 23 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - R2 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน หญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 09:00 ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 ประเภท ทีมผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
5 09:00 ยิงปืน - FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 13:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ