ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 08:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 09.00 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 09.10 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 09.20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 09:05 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 09:15 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 09:25 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 09:30 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 09:35 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 09:45 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 09:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 10:10 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 10:20 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 10:20 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 10:20 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 10:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 10:35 กรีฑา - 100 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 10:55 กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา T11  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 11:00 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 11:05 กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 11:10 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 11:15 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 11:20 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 11:40 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 11:40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 11:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36 11:40 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 11:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 12:00 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 12:20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 12:20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 12:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 12:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 12:40 กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 12:40 กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45 12:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 12:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 13:00 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 47 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 08:30 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 08:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 08:40 กรีฑา - 800 ม. พิการทางหู หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 08:45 กรีฑา - 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 08:50 กรีฑา - 800 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 08:55 กรีฑา - 800 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 09:10 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 09:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 09:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 09:10 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 09:10 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 09:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F35  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 09:15 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 09:20 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 09:25 กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 09:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 09:35 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 09:40 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 09:45 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 09:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 09:55 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 10:00 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 10:05 กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 10:10 กรีฑา - 400 m ญ พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 10:20 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 10:20 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 10:20 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 10:30 กรีฑา - 400 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36 10:35 กรีฑา - 400 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 10:45 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 10:50 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 11:00 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการแขน-ขา T45-T46-T47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 11:10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 11:10 กรีฑา - กระโดดสูง หญิง พิการแขน-ขา F45-F46-F47  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 11:10 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 11:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 11:10 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45 11:10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 11:10 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 14:05 กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48 14:05 กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 14:10 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50 14:20 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51 14:20 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52 14:25 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
53 14:30 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54 14:35 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55 14:35 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
56 14:45 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57 14:45 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
58 14:45 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
59 14:45 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
60 14:45 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61 14:45 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
62 14:45 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
63 14:50 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
64 15.05 กรีฑา - 400 m ญ พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65 15:05 กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 65 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 09:20 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 09:30 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 09:40 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 10.30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 10:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 10:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 10:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 10:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 10:30 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 10:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 10:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 10:30 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 10:40 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 10:40 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 10:50 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 11:00 กรีฑา - 400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 11:10 กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 11:20 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 11:30 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 11:30 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 11:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 11:30 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 11:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 11:30 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 13:30 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 13:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 13:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 13:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36 13:59 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 14:05 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 14:12 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 - T38  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 14:15 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 14:20 กรีฑา - 1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 14:30 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 14:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 14:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 14:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45 14:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 14:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 14:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48 14:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F35  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 15:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50 15:00 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51 15:20 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T45-T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52 15:45 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 52 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.00 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย ตา F12(B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 08.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 08.10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 08.20 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 08.30 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 08.35 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 08.40 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 08.45 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 09.20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 09.20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 09.26 กรีฑา - 4x400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 09.30 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 09.30 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 09.40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 09.40 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 09:34 กรีฑา - 4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 10.00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 10.00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางตา F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 10.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 10.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 10.20 กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 10.30 กรีฑา - 200 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 10.50 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T42/43  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 11.10 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 11.10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 11.10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 11.10 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 11.10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 11.25 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 11.30 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 13:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 13:00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 13:00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 13:00 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 13:00 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F45-46  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36 13:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 13:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 13:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 13:35 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45/46/47  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 13:40 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการแขน ขา T45/46/47  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 13:40 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 13:40 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 14:05 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 14:10 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45 14:15 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 14:15 กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 14:15 กรีฑา - กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48 14:20 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 14:25 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50 14:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51 14:35 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52 14:40 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
53 14:45 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54 15:05 กรีฑา - 4x400ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55 15:20 กรีฑา - 4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
56 15:30 กรีฑา - 4x400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57 15:40 กรีฑา - 4x400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 57 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 09.20 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 09:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 09:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 09:10 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 09:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 09:40 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 09:50 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 10:00 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 10:20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 10:30 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมองT38  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ