ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นครสวรรค์  vs ส.พัทลุง
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
2 11:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 ส.สุรินทร์  vs ส.สระบุรี
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
3 13.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 ส.ขอนแก่น  vs ส.สมุทรปราการ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
4 14.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 3 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครนายก
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 4 ส.นครราชสีมา  vs ส.ปราจีนบุรี
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
2 11.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 4 ส.ร้อยเอ็ด  vs ส.สุโขทัย
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
3 13.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1 ส.พัทลุง  vs ส.เชียงใหม่
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
4 14.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 2 ส.สระบุรี  vs ส.ชลบุรี
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 3 ส.สมุทรปราการ  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
2 11:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 3 ส.นครนายก  vs ส.ขอนแก่น
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
3 13:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 4 ส.ปราจีนบุรี  vs ส.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
4 14:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 4 ส.สุโขทัย  vs ส.นครราชสีมา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
5 16:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1 ส.เชียงใหม่  vs ส.นครสวรรค์
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 3 ส.นครนายก  vs ส.สมุทรปราการ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
2 11.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 3 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ขอนแก่น
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
3 13.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 4 ส.นครราชสีมา  vs ส.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
4 14.30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 4 ส.ปราจีนบุรี  vs ส.สุโขทัย
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
5 16.00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย 2 ส.ชลบุรี  vs ส.สุรินทร์
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบสอง คู่ที่ 19 ส.เชียงใหม่  vs ส.สมุทรปราการ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
2 10:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบสอง คู่ที่ 20 ส.ชลบุรี  vs ส.นครราชสีมา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
3 12:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบสอง คู่ที่ 21 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.พัทลุง
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
4 13:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบสอง คู่ที่ 22 ส.ร้อยเอ็ด  vs ส.สุรินทร์
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
5 15:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 ส.เชียงใหม่  vs ส.ชลบุรี
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
6 16:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 25 ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ