ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09:00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม. ชาย 34 (pts.)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 6  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 7  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 9  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 11  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 ม. ชาย S3 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 ม. ชาย S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 9  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 4  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 ม. ชาย SB 5  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 6  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 7  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 9  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 12  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 13  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 4  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S5  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S6  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 8  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 11  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 35 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S1 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S10 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S13 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S12 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 50 ม. ชาย SB3(กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S1 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S10 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S12 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S13 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S12 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 09:00 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4x100 ม. ชาย 34 (pts.)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 49 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S14 (ปํญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ