ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 1
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 2
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 11.00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 3
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 11:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 4
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 12:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 5
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 13:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 6
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 14:45 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 7
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 8
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 9
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 10
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 11
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 11:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 12
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 12:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 14
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 14:15 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 15
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 16
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 17
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 18
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 19
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 11:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 20
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 11:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 21
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 12:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 22
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 14:45 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 23
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 24
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 10:45 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 25
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 12:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 26
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 13:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 27
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 14:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 28
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 14:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 5คน  พบกันหมด คู่ที่ 29
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 15:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 17:15 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 32
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 33
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด คู่ที่ 34
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 35
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 10:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 5คน  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 13:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 36
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ