ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ฟุตบอล
พิการทางหู
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 ส.ระยอง  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาจิระนคร
2
12:00
ฟุตบอล
พิการทางหู
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 ส.นครนายก  vs ส.นครปฐม
สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ