ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ฟุตซอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10.00
ฟุตซอล
พิการทางหู
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 ส.นครสวรรค์  vs ส.พัทลุง
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
2
11:30
ฟุตซอล
พิการทางหู
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 ส.สุรินทร์  vs ส.สระบุรี
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
3
13.00
ฟุตซอล
พิการทางหู
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 3 ส.ขอนแก่น  vs ส.สมุทรปราการ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
4
14.30
ฟุตซอล
พิการทางหู
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 3 ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครนายก
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ