ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โกลบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
โกลบอล
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 1 -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
10:00
โกลบอล
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 2 -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11:00
โกลบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
13:00
โกลบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
14:00
โกลบอล
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 5 -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
15:00
โกลบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ