ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เซปักตะกร้อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เซปักตะกร้อ
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ส.ระยอง  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
2
09:00
เซปักตะกร้อ
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A ส.ลพบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
3
09:45
เซปักตะกร้อ
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B ส.ปทุมธานี  vs ส.อุดรธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
4
09:45
เซปักตะกร้อ
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
5
10:30
เซปักตะกร้อ
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ส.สตูล  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
6
10:30
เซปักตะกร้อ
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ส.ชลบุรี  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
7
11:15
เซปักตะกร้อ
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ส.นครสวรรค์  vs ส.นครปฐม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
8
11:15
เซปักตะกร้อ
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สงขลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
9
12:00
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A ส.หนองคาย  vs ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
10
12:00
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A ส.ปทุมธานี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
11
12:45
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B ส.ชัยภูมิ  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
12
12:45
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B ส.ชลบุรี  vs ส.สกลนคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
13
13:30
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
 พบกันหมด  คู่ที่ 13  สาย A ส.ชลบุรี  vs ส.เชียงใหม่
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
14
13:30
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
 พบกันหมด  คู่ที่ 14  สาย B ส.สตูล  vs ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ