ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ยกน้ำหนัก  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 49 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
10:00
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
13:00
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
13:00
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
13:00
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
14:30
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
14:30
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ