ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ยิงธนู  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
ยิงธนู
Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
13:00
ยิงธนู
Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
13:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
13:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
13:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
13:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
14:00
ยิงธนู
Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบแรก -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบแรก -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบแรก -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบสอง -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบสอง -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบสอง -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบสอง -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบรองชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบรองชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบชิงที่ 3 -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
14:00
ยิงธนู
Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบรองชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบรองชนะเลิศ -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23
14:00
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
 รอบชิงที่ 3 -
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 23 รายการ