ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เทเบิลเทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ส.ภูเก็ต  vs ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
09:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ส.ราชบุรี  vs ส.นครราชสีมา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
09:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ส.แพร่  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
09:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ส.นครปฐม  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
09:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ส.แม่ฮ่องสอน  vs ส.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
09:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ส.เชียงราย  vs ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
09:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ส.อุตรดิตถ์  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
09:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - ส.นครปฐม  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
09:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 12 - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
09:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
 พบกันหมด  คู่ที่ 11 - ส.อุบลราชธานี  vs ส.อุบลราชธานี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
10:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - ส.อุบลราชธานี  vs ส.ระยอง
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
10:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - ส.เชียงราย  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
10:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - ส.ภูเก็ต  vs ส.หนองบัวลำภู
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
10:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 16 - ส.เพชรบุรี  vs ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
10:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 17 - ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
10:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
10:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - ส.ขอนแก่น  vs ส.เพชรบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
10:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - ส.นครนายก  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
10:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - ส.ราชบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
10:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - ส.แม่ฮ่องสอน  vs ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
10:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
10:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - ส.นครนายก  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23
11:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - ส.นครนายก  vs ส.กำแพงเพชร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24
11:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - ส.ขอนแก่น  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25
11:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
 พบกันหมด  คู่ที่ 31 - ส.อุบลราชธานี  vs ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26
11:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 32 - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27
11:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 - ส.เชียงใหม่  vs ส.ภูเก็ต
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28
11:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - ส.เชียงราย  vs ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29
11:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - ส.เชียงใหม่  vs ส.เพชรบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
11:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - ส.แพร่  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31
11:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - ส.ราชบุรี 2  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32
12:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - ส.เชียงใหม่  vs ส.นครนายก 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33
12:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 39 - ส.นครนายก  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34
12:20
เทเบิลเทนนิส
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42 - ส.เชียงราย  vs ส.อุบลราชธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35
13:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 43 - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36
13:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 44 - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครปฐม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37
13:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45 - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ภูเก็ต
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38
13:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46 - ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39
13:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48 - ส.เชียงใหม่  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40
13:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47 - ส.ราชบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41
14:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51 - ส.แพร่ 2  vs ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42
14:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 52 - ส.นครปฐม  vs ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43
14:00
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50 - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครนายก
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44
14:30
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 53 - ส.นครนายก  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45
14:40
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54 - ส.ราชบุรี  vs ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 45 รายการ