ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 วอลเลย์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วอลเลย์บอล
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
2
10:30
วอลเลย์บอล
พิการทางหู ทีมชาย ยืน
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ส.อุดรธานี  vs ส.พิษณุโลก
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
3
12:00
วอลเลย์บอล
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชัยภูมิ
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ