ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กรีฑา  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F42
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
08:30
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
08:30
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F42
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
08:30
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
08:30
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
08:30
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
08:30
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
09.00
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
09.10
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
09.20
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
09:05
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
09:15
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
09:25
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
09:30
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
09:35
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
09:45
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
09:50
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
10:10
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
10:20
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
10:20
กรีฑา
กระโดดไกล หญิง พิการทางหู
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
10:20
กรีฑา
กระโดดสูง ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
10:20
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23
10:20
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24
10:20
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25
10:30
กรีฑา
100 ม. ชาย วีลแชร์ T53
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26
10:35
กรีฑา
100 ม. หญิง วีลแชร์ T54
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27
10:55
กรีฑา
800 ม. หญิง พิการทางตา T11
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28
11:00
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29
11:05
กรีฑา
800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
11:10
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31
11:15
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32
11:20
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33
11:40
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34
11:40
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F46
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35
11:40
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
36
11:40
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37
11:50
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38
12:00
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
 รอบคัดเลือก -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39
12:20
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40
12:20
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
41
12:30
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42
12:30
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43
12:40
กรีฑา
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44
12:40
กรีฑา
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45
12:50
กรีฑา
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46
12:50
กรีฑา
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47
13:00
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 47 รายการ