ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ว่ายน้ำ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09.00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
09:00
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม. ชาย 34 (pts.)
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 6
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 7
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 8
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 9
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 11
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 ม. ชาย S3 (กาย)
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 ม. ชาย S5 (กาย)
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. หญิง S8 (กาย)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 9
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. หญิง S11 (ตา)
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 14
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 4
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 ม. ชาย SB 5
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 6
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 7
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 8
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 9
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 12
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 13
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 14
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 15
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร หญิง SB 4
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร หญิง SB 8
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร หญิง SB14
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร หญิง SB 15
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S5
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S6
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33
09:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 8
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34
09:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 11
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35
09:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 14
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 35 รายการ