ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 วีลแชร์บาสเกตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
 พบกันหมด  คู่ที่ 1 -
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
10:30
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน
 พบกันหมด  คู่ที่ 2 -
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11.00
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
 พบกันหมด  คู่ที่ 3 -
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
11:30
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน
 พบกันหมด  คู่ที่ 4 -
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
12:00
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
 พบกันหมด  คู่ที่ 5 -
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
13:00
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน
 พบกันหมด  คู่ที่ 6 -
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
14:45
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน
 พบกันหมด  คู่ที่ 7 -
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ