ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 บอคเซีย  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
 พบกันหมด -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
08:30
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
 พบกันหมด -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
08:30
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 พบกันหมด -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
08:30
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 พบกันหมด -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
09:30
บอคเซีย
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบแรก  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
09:30
บอคเซีย
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบแรก  สาย A
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
10:30
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
 พบกันหมด -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
10:30
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
 พบกันหมด -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
10:30
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 พบกันหมด -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
10:30
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 พบกันหมด -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
11:30
บอคเซีย
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
11:30
บอคเซีย
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
13:00
บอคเซีย
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
13:00
บอคเซีย
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบชิงที่ 3 -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
13:00
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
13:00
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ