รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
 
 
 
 
รายการ ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
Total
สถิติ
( Score )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
 
4
9
อำนาจ  คงมนต์
ส.สงขลา
ส.สงขลา
11
ปฏิพัทธ์  ทองลาด
ส.สงขลา
ส.สงขลา
7
สมหมาย  อาจสา
ส.สงขลา
ส.สงขลา
1557
1557
Gold
1
1
3
อิทธิพัทธ์  มะณีจักร
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
13
วิชัย  โภคพันธ์
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
8
พิทักษ์  สถานพงษ์
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
1501
1501
Silver
2
5
6
วัชระ  อิงสันเทียะ
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
8
ปวริศ  สุขสอาด
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
9
ทอง  คำทอง
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
1453
1453
Bronze
3
2
10
อาทิตย์  คาดหมาย
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
6
สมภาพ  แสงหัวช้าง
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
4
สหรัฐ  นิภาชนะเกณฑ์
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
1322
1322
4
3
12
วีระพงษ์  ผุยคำสิงห์
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
7
สุปรีชา  นุ่มบรรเทิง
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
5
วีรยุทธ  แก้ววิเศษ
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
1292
1292
5