รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
 
 
 
 
รายการ ยิงปืน - P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
Total
สถิติ
( Score )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
 
4
8
สมพร  ม่วงศิริ
ส.สงขลา
ส.สงขลา
367
227.4
Gold
1
3
7
ฐิติรัตน์  ศรีรุ่งเรือง
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
338
220.3
Silver
2
1
5
วาสนา  พูลเขตรกรม
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
344
183.5
Bronze
3
2
6
มณีรัตน์  โนนสังข์
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
264
131.8
4
9
13
ธานัท  สุเมธรัฐ
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
323
77.5
5
5
9
กานต์พิชชา  บัวภา
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
323
0
6
6
10
ชุติมา  แสนหล้า
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
251
0
7
8
12
วาสนา  เกียรติจรัสกุล
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
0
0
DNS
8
7
11
วรรณิภา  เหลืองวิไล
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
0
0
DNS
9