รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
 
 
 
 
รายการ ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
Total
สถิติ
( Score )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
 
15
15
ปวริศ  สุขสอาด
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
0
533
Gold
1
13
10
สมหมาย  อาจสา
ส.สงขลา
ส.สงขลา
0
529
Silver
2
6
6
ปฏิพัทธ์  ทองลาด
ส.สงขลา
ส.สงขลา
0
525
Bronze
3
3
3
อิทธิพัทธ์  มะณีจักร
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
0
505
4
9
9
วีรยุทธ  แก้ววิเศษ
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
0
498
5
8
8
อำนาจ  คงมนต์
ส.สงขลา
ส.สงขลา
0
492
6
4
4
สมพร  ม่วงศิริ
ส.สงขลา
ส.สงขลา
0
486
7
5
5
ธานัท  สุเมธรัฐ
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
0
465
8
7
7
มณีรัตน์  โนนสังข์
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
0
421
9
1
1
วาสนา  พูลเขตรกรม
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
0
414
10
16
16
วัชระ  อิงสันเทียะ
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
0
397
11
12
13
วิชัย  โภคพันธ์
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
0
381
12
10
11
พิทักษ์  สถานพงษ์
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
0
329
13
2
2
ทอง  คำทอง
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
0
312
14
14
14
สมคิด  ฟองสอน
ส.สงขลา
ส.สงขลา
0
0
DNS
15
11
12
ชุติมา  แสนหล้า
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
0
0
DNS
16