รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
 
 
 
 
รายการ ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
Total
สถิติ
( Score )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
 
1
สมพร  ม่วงศิริ
ส.สงขลา
ส.สงขลา
ปฏิพัทธ์  ทองลาด
ส.สงขลา
ส.สงขลา
สมหมาย  อาจสา
ส.สงขลา
ส.สงขลา
0
1487
Gold
1
2
มณีรัตน์  โนนสังข์
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
อิทธิพัทธ์  มะณีจักร
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
พิทักษ์  สถานพงษ์
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
0
1319
Silver
2
3
ธานัท  สุเมธรัฐ
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
วีรยุทธ  แก้ววิเศษ
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
วาสนา  พูลเขตรกรม
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
0
1175
Bronze
3
4
วัชระ  อิงสันเทียะ
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
ปวริศ  สุขสอาด
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
ทอง  คำทอง
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
0
1037
4