รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
รายการ กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางหู สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20 น.
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
4
3038
ดลพรรณ  ใจเมือง
ส.เชียงใหม่
4.02
3.93
3.86
4.40
4.37
03.85
04.40
Gold
1
1
2130
ศิรินันท์  สีเชียงสา
ส.อุดรธานี
4.24
4.21
4.05
3.80
4.25
04.24
04.25
Silver
2
6
1053
ธัญญาภรณ์  กองเอียด
ส.กรุงเทพมหานคร
2.97
3.83
3.86
3.68
3.84
03.97
03.97
Bronze
3
5
1048
ยุภาพร  เจือมา
ส.กรุงเทพมหานคร
3.92
3.22
3.93
3.59
3.75
03.82
03.93
4
3
2188
อรีญา  ชัยรามัน
ส.สงขลา
3.53
3.91
3.83
3.25
3.81
03.42
03.91
5
9
2056
สุภาวดี  ชัยชนะ
ส.สุรินทร์
3.86
3.75
3.46
3.36
3.62
03.43
03.86
6
7
4027
จุฑาทิพย์  เจริญวิทย์วรกิจ
ส.นครปฐม
3.74
xx
3.41
3.42
3.54
03.62
03.74
7
2
3002
สุนิษา  หัสดิน
ส.นครศรีธรรมราช
3.67
3.39
3.41
3.48
3.56
03.67
8
8
1147
กิตติกาญจน์  เกตุสูงเนิน
ส.ลพบุรี
2.89
3.15
3.24
9
 
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start