รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
รายการ กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:40 น.
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
1
2181
ชัยพร  พิชัยสงค์
ส.ชุมพร
05.94
xx
06.23
xx
xx
xx
06.23
Gold
1
7
1190
อนุชิต  หิรัญ
ส.สุพรรณบุรี
05.42
xx
xx
05.11
xx
xx
05.42
Silver
2
5
3060
จักรกฤษณ์  งานนันไชย
ส.น่าน
05.27
04.98
05.08
05.26
05.01
05.21
05.27
Bronze
3
3
4019
ถิรวิทย์  จันทรัตน์
ส.ภูเก็ต
04.62
04.91
xx
03.61
04.45
xx
04.91
4
6
1095
ศรัณย์  น้อยโพธิ์
ส.ระยอง
04.53
04.91
04.55
04.81
04.85
xx
04.91
5
4
3061
สันติ  คำเทพ
ส.น่าน
04.09
04.32
xx
xx
xx
xx
04.32
6
2
1120
สหรัฐ  คำเจริญ
ส.ชลบุรี
xx
03.85
04.26
03.69
03.73
02.57
04.26
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start