รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
รายการ กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 1
วันที่
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:20 น.
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
3039
สลักรัก  ชมชอบธรรม
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
00:14:98.00
1
7
1175
อรวรรณ  แซ่ลี
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี
00:15:48.00
2
4
1010
ขวัญเรือน  ลายศิลา
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
00:16:10.00
3
2
2117
กัญจนาพร  สาลี
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี
00:16:87.00
4
5
4005
กัลย์สุดา  เฉลยกลิ่น
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
00:17:35.00
5
6
1150
มินรดา  มีสูงเนิน
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
00:17:84.00
6
 
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start