รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
รายการ กรีฑา - 800 ม. พิการทางหู หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:40 น.
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
2086
พรนภา  พิทักษ์
ส.ร้อยเอ็ด
ส.ร้อยเอ็ด
ส.ร้อยเอ็ด
00:03:21.07
Gold
1
8
4032
ขวัญใจ  ขวัญบัว
ส.สงขลา
ส.สงขลา
ส.สงขลา
00:03:22.80
Silver
2
5
3002
สุนิษา  หัสดิน
ส.นครศรีธรรมราช
ส.นครศรีธรรมราช
ส.นครศรีธรรมราช
00:03:25.05
Bronze
3
6
4056
ภูริชญา  บุญเสริม
ส.ปราจีนบุรี
ส.ปราจีนบุรี
ส.ปราจีนบุรี
00:03:40.35
4
7
4082
มาริสา  ศรีสังข์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
00:03:44.14
5
3
1148
ปัญฑิตา  นวลละออ
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี 2
00:04:13.30
6
2
1147
กิตติกาญจน์  เกตุสูงเนิน
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
xx:xx:xx.xx
DNS
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start