รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
รายการ กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:10 น.
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
1
1121
โรมรัน  ฤทธิ์รงค์
ส.ชลบุรี
7.17
6..75
6.75
6.89
7.28
6.97
7.28
Gold
1
4
2126
อุทัย  ผ่องจิต
ส.หนองบัวลำภู
5.98
5.94
6.50
6.85
6.42
6.84
6.85
Silver
2
3
2009
ชาตรี  ดีสมุทร
ส.กาญจนบุรี
5.65
5.70
5.95
6.01
5.59
5.82
6.01
Bronze
3
6
3103
สราวุธ  องค์คุณา
ส.ลำพูน
5.28
5.62
5.82
5.66
5.51
5.95
5.95
4
8
4020
โชคชัย  สุขเหลือ
ส.ภูเก็ต
5.44
5.81
5.35
5.92
5.20
5.59
5.92
5
7
3079
ฤทธิไกร  คำชุ่ม
ส.เชียงราย
5.56
5.33
5.56
5.60
5.43
5.68
5.68
6
5
2173
ศักดิ์ธานี  อรรคศรีวร
ส.นครพนม
5.49
5.51
5.60
5.59
5.52
5.43
5.60
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start