รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
รายการ กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:10 น.
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
4
1175
อรวรรณ  แซ่ลี
ส.สุพรรณบุรี
4.33
xx
xx
xx
xx
4.23
4.33
Gold
1
8
1174
สุกัญญา  จรัสวัฒน์
ส.สุพรรณบุรี
3.33
xx
3.50
xx
3.65
3.79
3.79
Silver
2
3
1089
ผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
ส.ฉะเชิงเทรา
3.49
3.54
3.65
3.58
3.45
3.74
3.74
Bronze
3
7
2062
วรรณวิสา  ดอนสมจิตร
ส.กาฬสินธุ์
3.16
3.32
2.81
xx
3.45
3.31
3.45
4
5
1006
กิตติยา  พูลศิริ
ส.นนทบุรี
3.15
3.11
3.07
2.94
3.00
3.09
3.15
5
1
3027
สุดารัตน์  พรมโพธิ์
ส.ตาก
2.96
2.32
3.08
xx
2.63
xx
3.08
6
6
2064
ดวงนภา  แวดอุดม
ส.กาฬสินธุ์
2.93
3.01
xx
3.00
2.98
2.92
3.01
7
2
1103
สิตานันท์  หอมยามเย็น
ส.ชลบุรี
2.55
2.56
xx
2.60
xx
2.38
2.38
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start