รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
รายการ กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:10 น.
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
1
3033
พรพรรษา  สุวรรณมหาวงศ์
ส.เชียงใหม่
05.14
04.56
xx
03.54
04.99
04.93
5.14
Gold
1
3
1099
ธัญสุดา  คงทิพย์
ส.ชลบุรี
04.54
04.23
04.93
04.96
04.96
04.98
4.98
Silver
2
2
3104
กาหลง  อินเฟื่อง
ส.สุโขทัย
03.23
03.47
03.46
03.46
03.59
03.66
3.66
3
 
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start