รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
รายการ กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:45 น.
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
5
1101
สุรีรัตน์  ศรีเดช
ส.ชลบุรี
10.02
10.85
xx
10.99
xx
11.45
11.45
Gold
1
2
4022
ไพตรี  ฤกษ์สม
ส.ระนอง
08.75
09.97
10.08
10.40
xx
10.20
10.40
Silver
2
4
1002
ชัยเนตร  ศรีทอง
ส.นนทบุรี
xx
09.16
08.77
09.72
09.02
xx
09.72
Bronze
3
1
4021
กิตติยา  โกจิ
ส.ระนอง
07.43
07.55
xx
07.14
07.29
07.89
07.89
4
7
2016
สรัลชนา  เขียมสันเทียะ
ส.ขอนแก่น
05.99
06.94
07.02
06.36
xx
06.62
07.02
5
6
1143
พูล  มารมย์
ส.ลพบุรี
03.48
03.71
03.97
03.41
03.91
03.89
03.97
6
3
1001
ประณยา  เซกระโทก
ส.นนทบุรี
xx
xx
xx
xx
xx
xx
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start