ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 2 เหรียญ