ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ส.ชลบุรี  vs ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
2 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ ส.ปัตตานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
3 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ ส.ชลบุรี  vs ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
4 11:15 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ - ส.หนองคาย  vs ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
5 11:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบชิงชนะเลิศ ส.เชียงใหม่  vs ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 5 เหรียญ