ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 13:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 13:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 7 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 11:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 11:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 11:00 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 7 เหรียญ