ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ส.ตรัง  vs ส.กาญจนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - ส.ตราด  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - ส.เชียงราย  vs ส.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - ส.ชัยนาท  vs ส.สตูล 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 20 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ชัยภูมิ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - ส.เชียงราย  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - ส.สตูล  vs ส.นนทบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 20 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15.45 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ - ส.นครราชสีมา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 15:45 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ - ส.จันทบรี  vs ส.นครราชสีมา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 15:45 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เชียงใหม่ 3
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 15:45 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ - ส.นนทบุรี  vs ส.พะเยา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 20 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ - ส.พะเยา  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 15:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ - ส.กำแพงเพชร  vs ส.สุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 15:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ - ส.เพชรบุรี  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 15:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สตูล
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 20 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 13:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ส.ชลบุรี  vs ส.ตราด
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ส.จันทบรี  vs ส.ชุมพร
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 14:45 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ส.เชียงใหม่  vs ส.ชลบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 20 เหรียญ