ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 15 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 15 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 15 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 15 เหรียญ