ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 13:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 13:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 14:00 ยิงธนู - Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 23 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง ST 70 เมตร Recurve  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09:00 ยิงธนู - Recurve st 90 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 10:00 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 10:00 ยิงธนู - บุคคลชาย ST 70 เมตร Recurve  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 10:00 ยิงธนู - Recurve ST 60 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 13:00 ยิงธนู - Recurve W2 70 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 13:00 ยิงธนู - Recurve st 50 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 13:00 ยิงธนู - Recurve w2 50 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 13:00 ยิงธนู - Recurve st 50 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 15:45 ยิงธนู - Recurve st 30 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 15:45 ยิงธนู - Recurve w2 30 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 15:45 ยิงธนู - Recurve st 30 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 15:45 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 15:45 ยิงธนู - Recurve Open ทีมชาย (W2+ST 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 15:45 ยิงธนู - บุคคลหญิง Recurve St 70 ม. Set Point  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 23 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงธนู - Recurve บุคคลชาย set Point ST 70 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 10:00 ยิงธนู - Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 23 เหรียญ