ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ - ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครนายก
สนามกีฬาจิระนคร
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 1 เหรียญ