ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 12:30 ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
5 12:30 ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 23 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 09:00 ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
5 09:00 ยิงปืน - P2 10 ม. ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
6 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 23 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 10:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 23 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 ประเภท ทีมผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 09:00 ยิงปืน - FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 23 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
2 09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
3 09:00 ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
4 13:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 23 เหรียญ