ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 26 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 12:30 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ คู่ผสม SS6  รอบชิงชนะเลิศ ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 14:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  รอบชิงชนะเลิศ ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 16:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ ชายเดี่ยว SS6  รอบชิงชนะเลิศ ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 26 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว SU5  รอบชิงชนะเลิศ ส.สมุทรปราการ  vs ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 09:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  รอบชิงชนะเลิศ ส.ชลบุรี  vs ส.ชลบุรี 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่ SU5  รอบชิงชนะเลิศ ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบชิงชนะเลิศ ส.ยะลา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ยะลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบชิงชนะเลิศ ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ส.ชุมพร  vs ส.กรุงเทพมหานคร
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ส.ปทุมธานี  vs ส.เชียงราย
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ ส.สงขลา  vs ส.แพร่
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ส.เชียงราย  vs ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 09:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ ส.นครราชสีมา  vs ส.ระยอง
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ส.สมุทรสงคราม  vs ส.นนทบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ ส.สงขลา  vs ส.สุพรรณบุรี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5  รอบชิงชนะเลิศ ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ ส.นครราชสีมา  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ ส.สุพรรณบุรี  vs ส.สงขลา
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบชิงชนะเลิศ ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปทุมธานี 2
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ปทุมธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบชิงชนะเลิศ ส.เชียงราย  vs ส.สุราษฎร์ธานี
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 26 เหรียญ