รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
รายการ ฟุตบอล - พิการทางหู สาย สาย 1 รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกีฬาจิระนคร
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
ส.กรุงเทพมหานคร
12
 
   
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
5
7
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
อนุพงษ์ ภูมิลา 12'
อำนวยชัย เพียขันทา 14'
อนุพงษ์ ภูมิลา 32'
อำนวยชัย เพียขันทา 34'
อำนวยชัย เพียขันทา 44'

ครึ่งหลัง
จำลอง บ่อนา 51'
จำลอง บ่อนา 57'
อนุพงษ์ ภูมิลา 69'
จำลอง บ่อนา 72'
อนุพงษ์ ภูมิลา 75'
อนุพงษ์ ภูมิลา 81'
จำลอง บ่อนา 80'

Remark :
17
อนิรุจน์  พันธ์จบสิงห์
ส.กรุงเทพมหานคร
12
ณัฐวุฒิ  ฮะบุญมี
ส.กรุงเทพมหานคร
3
ณภัศกรณ์  เอี่ยมรัมย์
ส.กรุงเทพมหานคร
4
อรรถพล  รวยลาภ
ส.กรุงเทพมหานคร
14
ศุภชัย  แซ่ตั้ง
ส.กรุงเทพมหานคร
9
อำนวยชัย  เพียขันทา
ส.กรุงเทพมหานคร
18
ธีรยุทธ  ลิลา
ส.กรุงเทพมหานคร
8
จักรวาฬ  สิทธิการณ์
ส.กรุงเทพมหานคร
10
อโณทัย  สาธิยมาส
ส.กรุงเทพมหานคร
5
ปฏิพล  สิงห์แก้ว
ส.กรุงเทพมหานคร
16
ธนวัฒน์  เกตุแก้ว
ส.กรุงเทพมหานคร
7
จำลอง  บ่อนา
ส.กรุงเทพมหานคร
13
พงษ์ศักดิ์  นะทีศรี
ส.กรุงเทพมหานคร
1
วีระศักดิ์  โฆสิต
ส.กรุงเทพมหานคร
2
อนุชิต  ทองดี
ส.กรุงเทพมหานคร
11
อนุพงษ์  ภูมิลา
ส.กรุงเทพมหานคร
15
ณัฐชา  ไชยเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร
6
ณรงค์ศักดิ์  บัวโต
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
1
ส.ระยอง
 
   
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
สุพัฒน์ สารพรรณ 89'

Remark :
16
วรัญญู  คูหารัตน์
ส.ระยอง
1
ชัยรัตน์  สารพงษ์
ส.ระยอง
11
เกรียงไกร  ปานบางปูน
ส.ระยอง
13
โกวิทย์  ทรัพย์อร่าม
ส.ระยอง
7
ภาสกร  มินเจริญ
ส.ระยอง
12
กิตติพล  พิมพา
ส.ระยอง
9
วิมลชัย  เลื่อนเงิน
ส.ระยอง
6
สุพัฒน์  สารพรรณ
ส.ระยอง
8
พงษ์รัฐ  กลัดทอง
ส.ระยอง
10
สมศักดิ์  พูลภักดี
ส.ระยอง
3
จิรวัฒน์  วิริยะกิจ
ส.ระยอง
4
จรินทร  รอดทอง
ส.ระยอง
2
วันชัย  กุลให้
ส.ระยอง
14
บัณฑิต  ขุนเพชร
ส.ระยอง
5
สุริยา  พุทธานนท์
ส.ระยอง
17
ณัฐพล  ผ่องใส
ส.ระยอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม