รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"


รายการ บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  .None
วันที่
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 น.
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
จังหวัด
อันดับ
หมายเหตุ
1
ส.เชียงใหม่
1
เหรียญทอง
2
ส.กรุงเทพมหานคร
2
เหรียญเงิน
3
ส.อุดรธานี
3
เหรียญทองแดง