รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"


รายการ เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  .None
วันที่
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:30 น.
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

การแข่งขันเซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)

1
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 1 เหรียญทอง
2
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา อันดับที่ 2 เหรียญเงิน
3
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี อันดับที่ 3 เหรียญทองแดง