รายงานสรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35
"สมิหลาเกมส์"

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
ส.กรุงเทพมหานคร
3
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
25
25
25
-
-
 
Remark :
2
กุสุมา  ดีประเสริฐ
ส.กรุงเทพมหานคร
4
กรณัฐ  คำประดิษฐ์
ส.กรุงเทพมหานคร
12
สร้อยสุวรรณ  เปรมมิตร
ส.กรุงเทพมหานคร
10
สุธาสินี  พรมสวัสดิ์
ส.กรุงเทพมหานคร
7
นิตยา  ดาทอง
ส.กรุงเทพมหานคร
3
สุวรรณา  ยืนยง
ส.กรุงเทพมหานคร
5
สุภาภรณ์  บุตรดีศักดิ์
ส.กรุงเทพมหานคร
1
วรัญญา  สมจินดา
ส.กรุงเทพมหานคร
9
วารุณี  จันทะลุน
ส.กรุงเทพมหานคร
6
วิภา  ลายา
ส.กรุงเทพมหานคร
8
เมณุการ์  แสงแก้ว
ส.กรุงเทพมหานคร
11
เจริญขวัญ  สียางนอก
ส.กรุงเทพมหานคร
 
 
0
ส.อุดรธานี
 
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
10
14
13
-
-
 
Remark :
9
จุฑามาศ  แสนเมือง
ส.อุดรธานี
2
สุภาวัลย์  กวนหลัก
ส.อุดรธานี
4
นฤมล  อาจหาญ
ส.อุดรธานี
12
วิสุดา  หนองระสาน
ส.อุดรธานี
1
กาญจนา  พิมพา
ส.อุดรธานี
10
ทองม้วน  ผาสุข
ส.อุดรธานี
7
นันทศร  ชาวดร
ส.อุดรธานี
5
ปัทวรรณ  หังษาบุตร
ส.อุดรธานี
3
ภิญญาพัชญ์  สาระทัพย์
ส.อุดรธานี
8
กรรภิรมย์  อุปพงค์
ส.อุดรธานี
11
นิจติญา  บูชาพันธ์
ส.อุดรธานี
6
นันท์สินี  ขุนเรศ
ส.อุดรธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
FP - Firing Position
Rk - Rank
EOR - Equalled Olympic Record
B - Bullet
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ชนะ - ชนะ
Qual - Qualification score
F1-F10 - Final shot number
EWR - Equalled World Record
S-Off - Shoot Off
M - Miss
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน