ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ศุภวัฒน์    สมุทรไชยกิจ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ปทุมธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แบดมินตัน
  พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว
 ยิงธนู
  Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย
 ยิงธนู
  Compound Round ระยะ 50 เมตร บุคคลหญิง