ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
วิชัย    วาชัยศรี
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ลพบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56
 กรีฑา
  พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56